Två ungdomar gör en polisanmälan.

Förundersökning

När ett brott blivit polisanmält bestämmer polis eller åklagare om de ska göra en brottsutredning, en så kallad förundersökning. När den är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte.

Vad händer under en förundersökning?

Polisens uppgift under förundersökningen är att hitta och dokumentera de bevis som finns. Det kan till exempel vara spår på brottsplatsen och eventuella skador som du har fått på kroppen eller på kläderna. Under utredningen håller polisen förhör med dig och med den eller de personer som misstänks för brott mot dig. Polisen förhör också eventuella vittnen. Förhören kan hållas direkt på brottsplatsen, senare på polisstationen eller på telefon.

Om du blir kallad till förhör

Om du blir kallad till förhör på polisstationen är du skyldig att komma dit. Du kan få ersättning för vad det kostar att resa till polisstationen. Du har rätt att ta med dig en stödperson till förhöret för att känna dig tryggare, men den personen kan inte få betalt för att följa med dig.

Hur och när kan du begära skadestånd?

Du kan begära skadestånd av gärningspersonen för de skador som uppstått i samband med brottet. Om du vill ha skadestånd bör du säga till om det när polisen förhör dig. Åklagaren kan hjälpa dig med vilket belopp du kan kräva.

Vad händer efter en förundersökning?

När polisens utredning är klar fattar åklagaren beslut om åtal ska väckas, alltså om det finns tillräckligt med bevis för att ärendet ska gå till rättegång i domstol.

Om åklagaren beslutar att inte väcka åtal läggs förundersökning ner. Då ska du få information om beslutet och om varför åklagaren inte tar ärendet vidare. Om du har frågor om beslutet kan du vända dig till åklagaren.