Benen på två personer som sitter mitt emot varandra.

Stöd och skydd

Det finns olika typer av stöd och skydd som du kan få om du har blivit utsatt för brott. Här får du veta vart du kan vända dig.

Hälso- och sjukvården ger hjälp vid fysiska och psykiska besvär

Om du har fått fysiska skador till följd av ett brott är det viktigt att du besöker sjukhus eller vårdcentral. Där kan du få vård för dina skador och få dem dokumenterade.

Hälso- och sjukvården kan också erbjuda vård för psykiska besvär, till exempel samtalsterapi. Det går bra att söka vård även om det gått ett tag sedan händelsen inträffade.

Det kan vara viktigt att du får dina skador dokumenterade via sjuk- och hälsovården om du ska begära skadestånd eller söka ersättning från ditt försäkringsbolag eller från Brottsoffermyndigheten.

Du kan ringa 1177 för att få hjälp med var du kan söka vård.

Socialtjänsten i din kommun kan ge stöd och hjälp

Socialtjänsten i din hemkommun har ett ansvar att se till att du som utsatts för brott och dina anhöriga får stöd och hjälp. Det kan gälla psykologiskt och socialt stöd, liksom ekonomisk och praktisk hjälp. Kontakta socialtjänsten i din kommun för att få mer information.

Fler och fler kommuner har också särskilda stödcentrum för unga brottsoffer. De kan erbjuda stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp till ungdomar och unga vuxna. Om du varit vittne till ett brott kan du också få stöd och hjälp. Kontakta din kommun om du vill komma i kontakt med ett stödcentrum.

Medling

Medling innebär att brottsoffer och gärningsperson möts för att prata om brottshändelsen tillsammans med en opartisk medlare. När gärningspersonen är under 21 år är kommunen skyldig att erbjuda medling. En förutsättning för medling är att gärningspersonen erkänt brottet. Dessutom ska båda parter vilja delta.

Ibland kan medling leda till avtal om hur brottsoffer och gärningsperson ska bete sig om de någon gång möts i framtiden. Det kan vara en trygghet för brottsoffret. Däremot bör du som brottsoffer undvika avtal om ekonomisk kompensation eftersom det kan leda till att du inte har rätt till brottsskadeersättning. Kontakta Brottsoffermyndigheten om du har frågor om sådana avtal.

Få stöd av en ideell organisation

Det finns flera ideella organisationer som du kan vända dig till för att få stöd och hjälp. Det kan du göra oavsett om du polisanmält ett brott eller inte. Det är kostnadsfritt och volontärer som arbetar i sådana organisationer har vanligtvis tystnadsplikt. Ideella organisationer kan erbjuda stöd och hjälp via e-post, chatt, telefon eller besök. Många erbjuder också information och rådgivning på andra språk än svenska.

Du kan kontakta en ideell organisation för samtalsstöd eller för praktisk hjälp, till exempel hjälp med att fylla i en blankett. Du kan också vända dig till en ideell organisation om du vill ha en stödperson som följer med dig till ett förhör hos polisen och under en rättegång i domstolen.

Exempel på organisationer

Det finns olika typer av ideella organisationer. Brottsofferjourer ger stöd oavsett vilket brott du utsatts för. Kvinnojourer ger stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. En mansjour erbjuder samtalsstöd till dig som är man och har utsatts för brott. RFSL Stödmottagning ger stöd och hjälp till hbtqi-personer som utsatts för trakasserier, hot och våld. Det finns också organisationer som kan hjälpa barn och unga som blivit utsatta för brott.

Om du är under 18 år

Det finns många olika ställen dit barn och unga kan vända sig för att få information och stöd efter brott. Skolkuratorn, socialtjänsten eller ungdomsmottagningen finns i alla kommuner i Sverige och är ofta bra ställen att ta kontakt med om du vill ha hjälp. Du kan också kontakta andra organisationer, till exempel Bris eller en tjej- eller ungdomsjour.