Till dig som är under 18 år

Det här avsnittet är för dig som är under 18 år. Informationen riktar sig till dig som själv har varit med om ett terroristbrott och till dig som har någon i familjen eller en kompis som har varit med om det. Texten är även för dig som har sett på TV eller läst om händelsen och kanske har frågor.

Elever arbetar i ett klassrum.

Alla människor som har varit med om en skrämmande och hotfull händelse kan behöva stöd. Men också andra som hör om händelsen kan påverkas och behöva prata om den.

Att få stöd i att hantera tankar, känslor och reaktioner efter en allvarlig händelse kan hjälpa dig att må bättre. Det som hänt kan också kännas lättare om du delar det med någon.

Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi vid Region Stockholm har information för dig som varit med om en otäck eller allvarlig händelse.

Rädda Barnen har tagit fram ett material om psykologisk första hjälp för barn som varit med om något skrämmande och hamnat i akut kris.

Bris

Barnens rätt i samhället, Bris, kan du kontakta genom mejl, via chatt eller på telefonnummer 116 111.

Jag vill veta

På Brottsoffermyndighetens webbplats Jag vill veta finns viktig information för barn och unga som utsatts för brott. Där kan du läsa om dina rättigheter, hur det kan kännas efter att ha varit med om ett brott och var du kan få hjälp. Informationen finns på olika nivåer för att passa barn i olika åldrar.