Har du utsatts för ett hatbrott?

Att bli utsatt för ett brott kan vara en allvarlig kränkning. Att utsättas för brott på grund av den du är gör kränkningen ännu allvarligare. Du kan då ha blivit utsatt för ett hatbrott.

I Sverige räknas olaga diskriminering och hets mot folkgrupp som hatbrott. Men vilket brott som helst kan vara ett hatbrott om ett motiv till brottet är att kränka brottsoffrets identitet. Det kan vara grundat på:

  • hudfärg
  • nationellt eller etniskt ursprung
  • religion
  • sexuell läggning
  • könsöverskridande identitet/uttryck
  • annan liknande omständighet.

Du behöver inte tillhöra någon av dessa grupper för att bli utsatt för hatbrott. Det räcker med att den som begår brottet tror att du gör det, till exempel att personen tror att du är muslim.

Hatbrott kan ge strängare straff

En person som begår ett hatbrott kan få ett hårdare straff om den döms för brottet i domstol. En person som till exempel hotat eller misshandlat någon kan alltså dömas till ett strängare straff om brottet bedöms som ett hatbrott.