Ersättning och skydd

Du kan ha rätt till ersättning

Om du har utsatts för ett hatbrott kan du ha rätt till ersättning för de skador som brottet har orsakat dig. Att brottet haft ett hatbrottsmotiv kan ge rätt till en högre ersättning.

Olika typer av ersättning

Du kan ha möjlighet att få:

  • skadestånd från gärningspersonen
  • försäkringsersättning från ett försäkringsbolag
  • brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten

Det är i första hand gärningspersonen som genom skadestånd ska betala för de skador som brottet har orsakat. Om du vill ha skadestånd ska du säga det till polisen när du hörs om händelsen. När domstolen har fattat beslut om skadestånd ska gärningspersonen betala skadeståndet till dig. Kronofogden kan hjälpa dig att driva in pengarna.

Du kan ha rätt till försäkringsersättning och brottsskadeersättning även om en gärningsperson inte dömts för brottet eller om gärningspersonen inte kan betala skadeståndet. Kontakta ditt eller dina försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Du kan ha rätt till skydd

Om du blir hotad eller har utsatts för någon annan typ av brott kan du ha rätt till skydd. Det är därför viktigt att du berättar för polisen vad som har hänt och att du känner dig otrygg och är rädd för att bli utsatt för hatbrott fler gånger. Polisen gör riskbedömningar och utefter dessa anpassas stöd och eventuellt skydd.

Du kan också ansöka om att få skydda dina personuppgifter, till exempel din hemadress. Skyddade personuppgifter finns i tre olika grader: sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter. Du ansöker om sekretessmarkering och skyddad folkbokföring hos Skatteverket. Fingerade personuppgifter kan du ansöka om hos Polismyndigheten

Kom ihåg: Hatbrott är inte bara ett angrepp på den person som utsätts för det enskilda brottet. Det skickar signaler till hela den grupp som den utsatta personen tillhör och är ett angrepp på vårt fria samhälle.