Du kan ha rätt till ersättning

Om du har drabbats av eller varit mycket nära ett terrorattentat kan du ha blivit utsatt för brott. Du kan då ha rätt till ersättning för de skador som brottet har orsakat dig.

Olika typer av ersättning

Du kan ha möjlighet att få:

  • skadestånd från gärningspersonen
  • försäkringsersättning från ett försäkringsbolag
  • brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten.

Skadestånd

När det finns en eller flera gärningspersoner kan åtal väckas och brottsoffer kan då begära skadestånd i domstol. Skadestånd är en ersättning från gärningsperson till brottsoffer för de skador som brottet har orsakat. Om du vill ha skadestånd ska du säga det till polisen när du hörs om händelsen. Det är bra att så tidigt som möjligt i rättsprocessen nämna att du vill få ersättning av gärningspersonen.

Ett målsägandebiträde kan hjälpa dig med att begära skadestånd. Om du inte har ett målsägandebiträde hjälper åklagaren till med det. När domstolen har fattat beslut om skadestånd ska gärningspersonen betala skadeståndet till dig. Kronofogden kan kostnadsfritt hjälpa dig med att driva in pengarna.

Läs mer på:

 

Försäkringsersättning

Om gärningspersonen avlidit i samband med brottet eller av andra skäl inte kan dömas för brott kan du ha rätt till försäkringsersättning. Du kan även ha rätt till viss ersättning från ett försäkringsbolag trots att gärningspersonen har betalat skadestånd till dig. Villkoren i försäkringen bestämmer vilken ersättning du kan få.

Kontakta ditt eller dina försäkringsbolag för att få information om vad som gäller i ditt fall. Du kan omfattas av en försäkring genom ditt arbete eller genom någon du bor tillsammans med. Om brottet har begåtts med hjälp av ett fordon kan ersättning från fordonets trafikförsäkring betalas ut för personskadan om försäkringens villkor tillåter det.

Om du har utsatts för brott under arbetstid kan du få ersättning för personskada genom din arbetsgivares försäkring i AFA Försäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå ger opartisk rådgivning i försäkringsfrågor. Du kan även ha en försäkring genom ditt fackförbund. Ta gärna hjälp av någon närstående med att reda ut vilka försäkringar du omfattas av.

Brottsskadeersättning

Brottsskadeersättning är ersättning från staten. Du kan få brottsskadeersättning om du inte kan få ersättning för dina skador fullt ut på annat sätt, det vill säga genom skadestånd eller från försäkring. Enligt svensk lagstiftning om brottsskadeersättning gäller samma regler för terroristbrott som för annan brottslighet.

På Brottsoffermyndighetens webbplats hittar du mer information om ersättning vid brott. Där kan du också göra en ansökan om brottsskadeersättning via webben eller blanketter, som både finns på svenska och engelska.

Har du frågor angående din rätt till brottsskadeersättning kan du höra av dig till Brottsoffermyndigheten.

Du kan också göra vårt test och se vilka möjligheter som finns för dig att få ersättning.