Sörjande människor som tänder ljus och kramas vid minnesplats för ett terrordåd

Terroristbrott

Här hittar du grundläggande information när ett terroristbrott eller ett brott som hanteras som ett terroristbrott har inträffat. Du får veta mer om rättigheter, stöd och hjälp, möjligheter till ersättning och kontaktuppgifter till aktörer som kan ge information.

Informationen gäller både för brott som sker i Sverige och brott utomlands. Här hittar du som drabbats av ett terroristbrott information. På en särskild undersida finns information till EU-medborgare som vistas i Sverige, under rubriken, Om du drabbas av terroristbrott i Sverige och är bosatt i ett annat land. Det finns också ett avsnitt med information som är användbar för de som möter drabbade.

Information på flera språk

Brottsoffermyndighetens information till offer för terroristbrott, anhöriga och de som möter utsatta personer finns på flera olika språk. Du hittar informationen på myndighetens ingång för andra språk. När du väljer språk i vänstermenyn syns en undersida med informationen.

Källor till information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och polisen har ansvar för information till allmänheten vid allvarliga händelser. Du kan få bekräftad information om situationen från MSB på webbplatsen krisinformation.se och på polisens webbplats.

SOS Alarms 112-app ger snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser i din närhet.

Till det nationella informationsnumret 113 13 kan du ringa för att få och lämna information om den aktuella händelsen.

Sveriges Radio sprider viktig information vid kriser. Lyssna på din lokala P4-station för att få mer information om händelsen.

När du tar till dig annan information bör du alltid vara källkritisk och fundera på varifrån informationen kommer.

Om brottet har skett i ett annat land än Sverige kan du läsa mer på sidan, Terroristbrott i ett annat land.

Du kan också besöka Utrikesdepartementets webbplats för mer information om nödsituationer utomlands.