Hatbrott mot muslimer

Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer. Det visar sig på samma sätt som antisemitism, xenofobi och andra typer av rasism, i form av handlingar som attackerar, stänger ute eller diskriminerar människor för att de är eller tros vara muslimer.

En vanlig uppfattning är att hatbrott alltid består av en enstaka allvarlig händelse i form av slag och sparkar, men så behöver det inte vara. Det kan även handla om hot och kränkande kommentarer som är betydligt vanligare att utsättas för. Det kan också handla om att
en person blivit diskriminerad vid kontakt med ett företag eller en myndighet.

Många som utsatts för ett hatbrott har inte polisanmält händelsen och aldrig ens funderat på om händelsen kan utgöra ett hatbrott