Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterat våld och förtryck är en allvarlig form av brottslighet som kan ta sig många uttryck. Här hittar du information om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vad det kan bestå av. Du som känner igen dig kan läsa om vilka friheter och rättigheter du har och om var det går att få stöd och skydd. Det finns även information särskilt riktad till vänner och närstående till offer för hedersrelaterad brottslighet. Till dig som möter utsatta finns information om olika tecken på utsatthet, om vilka lagar som finns på området och om var det går att vända sig för att få rådgivning vid misstanke om hedersrelaterad brottslighet.

Hedersrelaterat våld och förtryck, eller hedersrelaterad brottslighet, kan bestå av ett flertal olika brottstyper, exempelvis olaga hot, misshandel, barnäktenskapsbrott och olika former av sexualbrott. Sedan den 1 juni 2022 finns också ett brott som heter hedersförtryck.

När det gäller hedersrelaterad brottslighet är det inte endast brott som begås i Sverige som kan leda till straff för en gärningsperson och som ger rättigheter till de utsatta. Även brott som begås utomlands, till exempel att någon tar med ett barn utomlands för att där gifta bort barnet, kan ge konsekvenser i en rättsprocess i Sverige.

En ung man håller om en ung kvinna.

I de följande avsnitten kan du läsa mer om vad hedersrelaterad brottslighet är och vad som är de vanliga drivkrafterna bakom sådan brottslighet. Det finns också information om de senaste lagändringarna som skett på området och som syftat till att skärpa lagstiftningen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Informationen innehåller också tips på var utsatta, anhöriga och vänner kan vända sig för att få stöd och hjälp samt vad yrkesverksamma kan göra i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet. Här kan du också hitta information om vilka rättigheter barn, unga och vuxna har och länkar till fördjupande information om bland annat ersättning.