Om du drabbas av terroristbrott i Sverige och är bosatt i ett annat land

Oavsett om du är på genomresa, besök eller har bott i Sverige en kortare tid, har du rätt till stöd och hjälp om du drabbas av terroristbrott eller andra brott när du är i landet. Brottsoffermyndighetens information om terroristbrott gäller för EU-medborgare som bor, besöker eller vistas i Sverige.

Informationen om terroristbrott finns på nio olika språk förutom svenska – arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, persiska, polska, spanska och tyska.

Information på olika språk:

Brottsofferjouren ger stöd till alla som utsatts för brott

Alla som utsatts för brott kan ringa den nationella stödlinjen för brottsoffer på 116 006 som drivs av Brottsofferjouren Sverige. 116 006 är ett särskilt europeiskt nummer för brottsofferstöd och gäller i flera av EU:s länder. När du ringer 116 006 kan du få hjälp på olika språk.

Victim Support Europe

De som drabbas av terroristbrott i EU har rätt till information om rättigheter, stöd och ersättning i den medlemsstat där brottet begicks, liksom i den medlemsstat där de bor. 

Victim Support Europe är en europeisk organisation som kan förmedla information om hur offer för terrorism kan få stöd, oavsett var de bor eller var brottet har ägt rum. På organisationens webbplats kan du hitta organisationer som ger stöd till brottsoffer i olika länder.

Besök Victim Support Europe:

Tolkning och översättning

Brottsoffer som inte förstår svenska ska få tillgång till kostnadsfri tolkning, beroende på sin roll i rättsprocessen, liksom till översättning av viss information till ett språk som de förstår. Som ett minimum ska beslut om att det straffrättsliga förfarandet har avslutats översättas och på brottsoffrets begäran även skälen för sådana beslut eller en kortfattad sammanfattning av dem.

De som inte förstå svenska kan få tolkning i sjukvården. Läs mer på:

Du kan ha rätt till ersättning

Om du är bosatt i Sverige och drabbas ett terroristbrott i ett annat land kan du ha rätt till svensk brottsskadeersättning.

Du kan ha rätt till brottsskadeersättning även om du bor i ett annat land och är i Sverige tillfälligt som turist, för arbete eller studier. Du kan söka ersättning både i ditt hemland och i Sverige. Kontrollera därför vad som gäller om eventuell ersättning från försäkringar och från staten i det land där du bor.

Har du frågor om din rätt till ersättning är du alltid välkommen att höra av dig till Brottsoffermyndigheten.
Kontakta Brottsoffermyndigheten: