Kvinna lyssnar på en person.

Du som är anhörig

Om du är anhörig till någon som blivit utsatt för brott kan det vara bra att veta mer om hur du kan stötta och hjälpa personen. Kanske är det också så att du själv behöver stöd.

Det finns många olika typer av brott och människor reagerar på olika sätt efter ett brott. Hur du och andra bemöter någon efter ett brott kan också påverka hur personen kan hantera det som hänt.

I det akuta skedet

Om du möter någon du känner i ett akut skede efter ett brott tänk framför allt på att hjälpa till med grundläggande behov som säkerhet, vård, värme, mat och vätska. Lämna inte den som nyligen varit med om en allvarlig händelse ensam.

Försök att hålla dig själv lugn och låt den person som blivit utsatt ta initiativ att själv berätta om händelsen. Tänk på att ta personens berättelse på allvar och att lyssna aktivt.

Du kan hjälpa till med kontakter och information

Som anhörig kan du hjälpa den som blivit utsatt för brott genom att ta reda på information och ta kontakter med till exempel polisen, andra myndigheter eller försäkringsbolag.

Du kan också hjälpa till genom att bara finnas där och lyssna. Respektera om personen inte kan eller vill prata, men tala om att du eller någon annan är tillgänglig även senare och att personen kan få stöd när det passar.

Du kan också hjälpa den som utsatts att få professionellt stöd genom att ta kontakt med till exempel hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för brottsoffer.

Vuxna i barns närhet

För föräldrar och andra vuxna i barns närhet är det en viktig uppgift att lugna och försöka få barnet att känna sig så tryggt som möjligt. Det är också viktigt att försöka svara på barnets frågor utifrån bästa förmåga och hjälpa barnet att hantera sina känslor. Var ärlig och tydlig med vad du vet men anpassa informationen till barnets utvecklingsnivå.

Ett råd till vuxna som har eller möter barn som reagerat på en händelse är att så snabbt det går försöka återgå till vardagens rutiner och att ni tar er tid att göra trevliga saker tillsammans.

Stöd till dig som hjälper brottsutsatta

Du som hjälper någon som utsatts för ett brott kan själv bli känslomässigt påverkad. Det kan vara viktigt att du får möjlighet att reflektera över dina reaktioner, både för din egen skull och för att du ska kunna ge ett gott bemötande av den som utsatts för brott. Tveka inte att söka hjälp och stöd för att prata om dina upplevelser. Du kan till exempel vända dig till hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller en ideell organisation.

Mer om reaktioner och bemötande 

Vill du veta mer om olika reaktioner på brott och om att möta brottsutsatta kan du se filmer som Brottsoffermyndigheten tagit fram.

Det finns ideella organisationer för anhöriga

Flera ideella organisationer riktar sig även till anhöriga. Det finns också några organisationer där anhöriga är en huvudsaklig målgrupp.

Kontaktuppgifter

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som stödjer offer för alla typer av brott.

ATSUB, Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

ATSUB ger information om sexualbrott mot barn men också stöd om du är anhörig eller själv utsatt. De har olika aktiviteter för både anhöriga och ungdomar som ger möjlighet att träffa andra som befinner sig i en liknande situation.

RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

RAV ger medmänskligt stöd och information till anhöriga och andra närstående till våldsdödade. De verkar även opinionsbildande för att förbättra villkoren för anhöriga till våldsdödade.