En person med en mobiltelefon i sin hand.

Särskilda brottstyper

Brottsoffermyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram information om några olika brottstyper. Här finns information om sexualbrott, terroristbrott och om demokratibrott.

Sexualbrott

På webbplatsen frivilligtsex.se finns information om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Där kan du till exempel få reda på mer om olika sexualbrott, hur en polisanmälan går till och om var du kan få stöd och hjälp.

Terroristbrott

På Brottsoffermyndighetens webbplats kan du få information när ett terroristbrott har inträffat. Du kan läsa om rättigheter, stöd och hjälp, möjligheter till ersättning och få kontaktuppgifter till aktörer som kan ge stöd och information. Vissa delar riktar sig också till dig som möter offer för terrorism.

Demokratibrott

Tystnainte.se är en webbplats för dig som blivit utsatt för hot och hat i samhällsdebatten. Hot och hat kan vara demokratibrott som hotar din grundlagsskyddade rätt att utöva din yttrandefrihet. På webbplatsen får du veta mer om vilka typer av brott det kan handla om, hur en polisanmälan går till och var det finns stöd och hjälp att få. Tystnainte.se ger också information till de som möter utsatta.