Nedlagd förundersökning

Ibland beslutar polisen eller åklagaren att lägga ner en förundersökning. Det kan till exempel hända om det visar sig att det inte var frågan om något brottsligt handlande eller om någon misstänkt inte kan pekas ut. Ett annat skäl kan vara att det inte finns några spår att följa.

Om en förundersökning läggs ner får du vanligtvis information om det. Är du missnöjd med beslutet kan du begära en överprövning.

Polisen eller åklagaren kan ta upp en nedlagd förundersökning på nytt om det kommer fram nya omständigheter eller nya bevis.

Kom ihåg, även om en förundersökning lagts ner kan du ha utsatts för brott. Du kan också ha möjlighet att få ersättning för de skador som brottet har orsakat.