Band som visar att ett område är avspärrat område och en polisbuss i bakgrunden.

När det händer

Om du är på platsen där händelsen pågår eller har inträffat ska du lämna området så snart det går. Kan du inte kan ta dig därifrån på ett säkert sätt, försök att hitta en trygg plats där du kan gömma dig och där du inte riskerar att bli upptäckt eller att skadas.

Stäng av ljud och vibration på telefonen. Stanna på platsen till det är säkert för dig att ta dig därifrån. Hjälp andra endast om det kan ske utan fara för dig själv. Närma dig inte brottsplatsen för att filma eller fotografera.

Slå larm

Ring nödnumret 112 om du eller någon annan behöver hjälp. För att undvika att nätet blir överbelastat ska du inte använda mobiltelefonen om du inte absolut måste. Ring bara om du kan göra det utan att utsätta dig för risk. Om polis, sjukvårdare eller annan blåljuspersonal redan finns på platsen och ingen i din omgivning är i behov av akut vård behöver du inte slå larm. Vid kontakt med larmcentral, försök att uppge din position och berätta vad du vet om händelsen eller gärningspersonen. All information om situationen är värdefull för insatspersonalen. Om du ringer via 112-appen skickar den automatiskt din position till SOS Alarm.

Kontakta närstående

Du som varit på platsen för händelsen eller är i närheten av den bör höra av dig till närstående och till arbetsgivare för att meddela att du är i säkerhet.

Polisanmäl

Anmäl händelsen till polisen så snart som möjligt. Om det är en pågående situation ringer du 112 men vid mindre akuta fall ska du ringa 114 14. Du behöver inte själv avgöra om det du har utsatts för är brottsligt, det gör polisen. En polisanmälan är ofta nödvändig för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter och få skydd. Det är viktigt att kontakta polisen även om du själv inte skadats, men till exempel har bevittnat något i samband med brottet.

Det är polisen som är ansvarig för katastrofregistrering vid händelser i Sverige. Om du vill ha eller lämna information om någon anhörig eller närstående som kan ha befunnit sig på platsen för händelsen ska du ringa telefonnummer 114 14.

Polisen har särskild personal med ansvar för brottsoffer och personsäkerhetsfrågor. Du kan be en närstående följa med och hjälpa dig att göra anmälan.

 

Information om dina rättigheter

När du gör en polisanmälan ska du få information om dina rättigheter, till exempel:

 • möjligheterna att få målsägandebiträde, stödperson, kontaktförbud, tolk och översättning
 • möjligheterna att få skadestånd och brottsskadeersättning
 • var du kan få stöd och hjälp
 • vem du kan kontakta för att få information om ditt ärende
 • hur din anmälan kommer att handläggas
 • möjligheterna att få ersättning för att delta i polisförhör och vid rättegång.

Anmäl på ett språk du förstår

Du som vill anmäla ett brott och som inte förstår språket ska kunna göra en polisanmälan på ett språk som du förstår. Om du vill ska du också kunna få en kostnadsfri översättning av den skriftliga bekräftelsen av din brottsanmälan, på ett språk som du förstår.

Kontaktperson under rättsprocessen

Polismyndigheten har en särskilt utbildad utredare som heter Family Liaison Officer, FLO. Den personen arbetar som länk mellan polisen och anhöriga till de som avlidit på grund av brott. Utredaren är de anhörigas kontaktperson under hela rättsprocessen.

Stödperson och målsägandebiträde

Du har rätt att ta med dig en stödperson till polisförhör. Det kan göra att du känner dig tryggare och mer säker. Du kan välja någon du känner. Du kan också vända dig till socialtjänsten eller till en organisation som arbetar med att stödja brottsoffer.

Vid allvarliga brott kan du få ett målsägandebiträde. Det är en jurist som ska ta tillvara dina intressen i rättsprocessen. Målsägandebiträdet ska ge dig stöd och hjälp, till exempel genom att förklara rättsprocessen, beskriva vad som händer i utredningen och vad som förväntas av dig som målsägande. Målsägandebiträdet ska också hjälpa dig med frågan om skadestånd. Du kan tala om för polisen ifall du vill ha en särskild advokat eller jurist som ditt målsägandebiträde.

Vård

Om du har blivit skadad bör du söka vård. Det gäller oavsett om skadorna är fysiska eller psykiska. Det är bra att få skadorna dokumenterade eftersom det behövs för att bedöma om du har rätt till ersättning.

Det är viktigt att få stöd i det akuta skedet men det kan också finnas behov av stöd en längre tid efter händelsen. Tveka inte att söka vård även om det gått ett tag sedan händelsen inträffade. Följderna av en svår händelse kan bli värre om hänsyn inte tas till de psykologiska behov som kan uppstå.

Anmäl tidigt till försäkringsbolag

Anmäl så snart som möjligt till ditt försäkringsbolag att du varit med om en händelse som kan vara ett terroristbrott. Genom att göra anmälan så tidigt som möjligt kan du få tillgång till professionellt stöd genom en försäkring och få den hjälp du behöver med att hantera händelsen. Det är viktigt att göra en anmälan eftersom dina behandlingskostnader kan täckas av en försäkring.

Om händelsen inträffat under arbetstid eller under resa till och från arbete, kan skadan även anmälas till din arbetsgivares försäkring eller till Trygghetsförsäkring för arbetsskada (TFA), som är en kollektivavtalad försäkring. Om händelsen inträffat när du är ledig kan du ha rätt till ersättning från till exempel din eller en sammanboendes hemförsäkring. Om det känns svårt att anmäla själv kan du be en närstående att hjälpa dig.

Checklista

 • Gör en polisanmälan.

 • Dokumentera dina skador.

 • Spara bevis och kvitton på utgifter.

 • Anmäl dina skador till försäkringsbolag.

 • Berätta för polisen att du vill ha

  • skadestånd
  • ett målsägandebiträde.
 • Avvakta vad som händer i förundersökningen.