Bild på en person framför en trapp

Du som är vittne

Ett vittne är någon som har sett eller hört något i samband med ett brott. Om du är ett vittne har du en viktig roll. Det du berättar kan bidra till att den som har begått ett brott kan dömas för det.

I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det innebär att du är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och personens försvarare vill det. Du kan alltså inte bestämma själv om du ska vittna eller inte. Det görs bara undantag för den som till exempel är nära släkt med den åtalade.

Det är bra att vara på plats i domstolen i god tid. Ta med dig din legitimation. Du ska inte gå in i rättssalen förrän rätten kallar dig via högtalaren.

Du kan få stöd inför rättegången

På många domstolar finns vittnesstöd på plats i domstolen och det finns särskilda väntrum för vittnen. Du kan få medmänskligt stöd och praktisk information inför en rättegång av ett vittnesstöd. Ett vittnesstöd är en ideellt aktiv person som oftast är medlem i en brottsofferjour.
Du kan vända dig till den aktuella domstolen om du vill ha mer information om vittnesstöd och hur en rättegång går till.

Du måste lova att säga sanningen

Som vittne i en rättegång börjar du med att säga en vittnesed: ”Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Att bryta mot eden, det vill säga att ljuga eller undanhålla fakta, innebär att du begår ett allvarligt brott som kallas mened.

Du får svara på frågor

Förhöret börjar med att åklagaren ställer frågor till dig. Om det finns en försvarare, ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn får de också ställa frågor. Förhöret spelas in med ljud och bild. Om domen skulle bli överklagad spelas oftast förhören från tingsrätten upp i hovrätten i stället för att det hålls nya förhör. Efter ditt förhör kan du stanna kvar och lyssna på resten av rättegången om du vill.

Om du vill veta hur en rättegång går till kan du se filmen Rättegången.

31:33
Talmanus

Om du vill prata med någon

Du kan påverkas på olika sätt av att ha bevittnat ett brott och kan behöva någon att prata med oavsett om brottet leder till rättegång eller inte. Du kan kontakta hälso- och sjukvården eller en ideell organisation om du vill ha någon att prata med.

Om du är rädd

Ibland kan den som har bevittnat ett brott vara rädd inför en rättegång. Rätten kan i vissa fall därför besluta om att förhöret ska hållas via videolänk från en annan domstol. En annan lösning är att den tilltalade sitter i ett annat rum och tar del av förhöret därifrån.

Om du är rädd eller orolig inför att vittna är det bra att kontakta åklagaren eller domstolen före rättegången. Du kan också kontakta vittnesstöden inför din rättegång för råd och stöd.

Att hota ett vittne är brottsligt

Den som hotar och skrämmer ett vittne gör sig skyldig till ett brott som kallas övergrepp i rättssak. Det är ett allvarligt brott som är ett hot mot rättssamhället och vår demokrati. Blir du hotad i samband med att du ska vittna är det viktigt att du kontaktar polisen.

Det är polisen som avgör om du behöver skydd och vilken typ av skydd som i sådana fall kan bli aktuellt.