Närbild på en man som förklarar hur en rättegång går till

Stöd efter en polisanmälan

Du kan få stöd och hjälp på olika sätt efter en polisanmälan. Här får du veta hur stödet kan se ut.

Målsägandebiträde - juridisk hjälp vid förhör och rättegång

Vid vissa typer av brott har du som utsatts rätt till ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Det är en advokat eller en jurist som ger dig stöd och hjälp under en förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet, som är kostnadsfritt för dig, kan hjälpa till med frågor om skadestånd och föra din talan under rättegången.

Om du vill ha ett målsägandebiträde ska du meddela det till åklagaren eller den polis som ansvarar för förundersökningen. Domstolen beslutar sedan om du har rätt till det. Om du inte har rätt att få ett målsägandebiträde, men ändå vill ha juridisk hjälp, kan du kontakta en advokat som du själv betalar för.

Du har rätt att ta med dig en stödperson till förhör och rättegång

Om du behöver stöd vid förhör hos polisen eller vid rättegången har du rätt att ta med dig en stödperson. Du väljer själv vem som ska följa med som stödperson. Stödpersonen får inte säga något under förhöret eller rättegången. Du kan vända dig till socialtjänsten eller en brottsofferjour eller kvinnojour som kan hjälpa dig att få en stödperson. Du kan också välja att ta med någon du känner, till exempel en anhörig, vän eller kollega. Stödpersonen får inte någon ersättning för att vara med.

Du kan få hjälp av vittnesstöd i domstolen

För att få medmänskligt stöd och praktisk information inför en rättegång kan du få hjälp av ett vittnesstöd som finns i domstolen. Ett vittnesstöd arbetar ideellt med att hjälpa personer som har utsatts för brott och personer som varit vittne till brott. Vittnesstödet kan beskriva hur rättegången kommer att gå till, visa var garderob och toaletter finns och hjälpa dig att hitta till rätt förhandlingssal. Vid de flesta domstolar finns det också särskilda vittnesstödsrum dit vittnesstödet kan följa dig om du inte vill sitta i domstolens allmänna väntrum.

Om du behöver tolk

Om du inte talar svenska, har talsvårigheter, en allvarlig hörselnedsättning eller synnedsättning har du rätt till kostnadsfri tolk vid polisanmälan, under förundersökningen och under rättegången. Du kan också få en tolk om du behöver komma i kontakt med andra myndigheter, till exempel socialtjänsten.

Barn kan ibland få hjälp av en särskild företrädare

När ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller någon som står vårdnadshavaren nära kan barnet få en särskild företrädare. Det är vanligtvis en juridiskt utbildad person, oftast någon från en advokatbyrå. En särskild företrädare har i uppgift att ta tillvara barnets rätt under polisens förundersökning och om det blir en rättegång.

Det är åklagaren som ansöker hos tingsrätten om att en särskild företrädare ska utses för barnet.

Rättsskydd

I hemförsäkringar ingår ett rättsskydd. Det innebär att försäkringen till exempel kan ersätta dina kostnader för ombud om skadeståndsfrågan inte tas upp i brottmålsrättegången. I allmänhet innehåller försäkringen ett villkor om att du får betala en viss del av kostnaderna som självrisk. Vänd dig till ditt försäkringsbolag för mer information.

Juridisk rådgivning och rättshjälp

Du kan i vissa fall få juridisk rådgivning och rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Rättshjälp kan vara möjligt i alla typer av mål och ärenden. Det kan till exempel gälla skadeståndstalan när åklagaren inte hjälper till eller vid förhandlingar med försäkringsbolag. För mer information, kontakta Rättshjälpsmyndigheten.