Att polisanmäla hatbrott

Om du blivit utsatt för ett brott eller upplever att du behöver skydd ska du vända dig till polisen. Anmäl till polisen genom att ringa 114 14 eller besök en polisstation. Är hotet akut ska du ringa 112.

När du polisanmäler är det viktigt att berätta så mycket detaljer som möjligt. Du behöver inte själv veta om det som hänt är ett hatbrott, det är upp till polisen och det övriga rättsväsendet att avgöra. Om ett hatbrottsmotiv upptäcks så tidigt som möjligt under polisutredningen kan polisen lämna ett bättre underlag till åklagaren, som då kan begära ett strängare straff i domstolen.

Tecken som är bra för polisen att känna till:

  • Islamofobiska skällsord som uttalats vid brottet.
  • Klotter, föremål och symboler med anti-muslimska budskap.
  • De misstänktas tidigare agerande, till exempel att de tidigare gjort anti-muslimska uttalanden.
  • Andra islamofobiska händelser som skett nyligen eller i närheten.

Film om att polisanmäla hatbrott

Michael Rystedt är lokalpolisområdeschef i Umeå. I den här filmen berättar han polisens arbete mot hatbrott och om varför det är viktigt att polisanmäla.

8:46

Polisens arbete mot hatbrott

Polisen arbetar för att så tidigt som möjligt ta reda på om ett brott har hatbrottsmotiv. Redan vid anmälan får du därför frågan om du tror att det finns någon särskild orsak till varför förövaren gjorde brottet, till exempel rasistiska eller homofobiska åsikter.

En annan orsak till att polisen frågar om hatbrottsmotivet är att det kan bidra till bättre bild över hur vanligt det är med hatbrott. Inom polisen finns också särskilda hatbrottsutredare och specialister på hatbrott.