Skydd för din person

Du har rätt till skydd när du är hotad. Här kan du läsa mer om vilka olika typer av skydd som finns. Det kan handla om skydd från hot och våld eller hjälp med att skydda din identitet och dina personuppgifter.

Det är polis eller åklagare som ska bedöma om du har ett särskilt behov av skydd och informera dig om hur det går att öka din säkerhet. Polisen och även Skatteverket kan också ge dig praktiska råd om hur du på egen hand kan öka tryggheten i din vardag.

Skydd av polisen

Om du blir utsatt för våld eller om det finns en allvarlig hotbild mot dig kan polisen erbjuda dig skydd. Polisen bedömer ditt behov av skydd och vilket skydd som är bäst. Kontakta polisen genom att ringa 114 14 eller besök en polisstation.

Så ansöker du om kontaktförbud

Om det finns risk för att en viss person ska utsätta dig eller din familj för hot, brott eller trakasserier kan du begära att den personen får kontaktförbud. Den som får kontaktförbud får inte besöka, följa efter eller på något sätt ta kontakt med dig. I vissa fall får personen inte komma i närheten av dig, ditt hem, din arbetsplats eller någon annanstans där du är.

I särskilt allvarliga fall kan ett kontaktförbud kombineras med elektronisk övervakning för att säkerställa att den som hotar och trakasserar inte finns i närheten av den utsatta.

Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

Skydd av dina personuppgifter

Det finns också åtgärder som skyddar dina personuppgifter.

  • Sekretessmarkering är en åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret.
  • Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. Åtgärden innebär att du får vara folkbokförd i din tidigare kommun trots att du har flyttat därifrån eller i en annan kommun som du inte haft någon anknytning till. Dina tidigare adressuppgifter tas bort och din nya adress registreras inte i folkbokföringen.
  • Fingerade uppgifter innebär att du får nytt namn och personnummer.

Ett annat sätt att skydda sig än att begära skyddade personuppgifter kan vara att byta namn, till exempel till ett nytt förnamn eller efternamn.

Du ansöker om sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och namnbyte hos Skatteverket. För att ansöka om fingerade personuppgifter ska du kontakta Polismyndigheten.

Information om var gärningspersonen är under strafftiden

Om en dömd person avtjänar fängelsestraff har Kriminalvården vid vissa typer av brott en skyldighet att informera dig om några saker. Det gäller framför allt i fall när du utsatts för våld, hot eller sexualbrott. Du har då rätt att få veta var gärningspersonen finns under strafftiden och om gärningspersonen till exempel får permission, rymmer, byter anstalt eller ska friges. Som målsägande får du en fråga om du vill ha sådan information och du får själv bestämma om du vill veta eller inte.

Om en dömd gärningsperson är intagen för sluten psykiatrisk vård har vårdinrättningen i stället ett ansvar att informera dig.