Genomförda arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar varje år flera föreläsningar och temadagar med olika brottsofferteman. Här kan du läsa om vilka arrangemang som vi har genomfört de senaste tre åren.

2024 2023 2022

2022

Arrangemanget är fullsatt

Webbsändning med föreläsningar om våld i nära relationer

Den 14 december webbsänder Brottsoffermyndigheten föreläsningar där ny kunskap och nya perspektiv inom området våld i nära relationer presenteras. Detta är en repris av en webbsändning som hölls i oktober 2021.

Föreläsare

Veronica Burcar Alm

Veronica Burcar Alm är docent och lektor i sociologi och verksam vid Sociologiska institut...

Anna Rypi

Anna Rypi är fil dr i sociologi och lektor på Socialhögskolan och Sociologiska institution...

Marie Eriksson och Rickard Ulmestig

Marie Eriksson är historiker, lärare och forskare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

14 december 2022 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Temadag om hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsoffermyndigheten anordnar en temadag om hedersrelaterat våld och förtryck för att sprida information och kunskap om såväl forskning som den lagstiftning och det praktiska arbete som sker i Sverige för att motverka och förebygga hedersrelaterad brottslighet.

Föreläsare
Anna Karin Lundström

Anna-Karin Lundström

Moderator för temadagen är Anna-Karin Lundström från Brottsoffermyndighetens kunskapscentr...

Matilda Eriksson och Madelene Larsson

Jämställdhetsmyndighetens Matilda Eriksson och Madelene Larsson kommer under sin föreläsni...

Christina Malmqvist

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck föreläser på temadagen om sitt ar...

Suzana Imam

Suzana Imam från RFSL Stödmottagning föreläser om organisationens arbete med att möta utsa...

Några av föreläsarna 6 december 2022 Scandic Opalen, Göteborg
Arrangemanget är fullsatt

Webbinarium om utbildningsmaterialet Av fri vilja – om Sveriges sexualbrottslagstiftning, 30 november 2022

Brottsoffermyndigheten repriserar webbinariet om Av fri vilja - ett utbildningsmaterial om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Under webbinariet får du som arbetar inom skola veta hur du kan använda utbildningen i din undervisning.

30 november 2022 Webbsändning

Brottsoffermyndigheten på Socionomdagarna 2022

För artonde gången arrangeras Socionomdagarna. Här möts Sveriges socionomer för möjlighet till utbyte, kunskap och nätverkande. Brottsoffermyndigheten deltar som utställare.

22 - 23 november 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö

Brottsoffermyndigheten på MR-dagarna 2022

Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangerats i över 20 år på olika platser i Sverige. Det övergripande syftet är att vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. I år deltar Brottsoffermyndigheten som utställare och anordnar också ett miniseminarium.

17 - 18 november 2022 Örebro Conventum
Arrangemanget är fullsatt

Barn som bevittnat och utsatts för våld, 15 november 2022

Den 15 november 2022 webbsänder Brottsoffermyndigheten en konferens om barn som bevittnat och utsatts för våld. Bland programpunkterna finns vad bevittnandet får för konsekvenser för barnen, domstolens och familjerättens ansvar, vad det innebär för brottsutsatta barn att vistas på skyddat boende och...

Föreläsare

Ulf Axberg

Ulf Axberg är professor i familjeterapi och systemisk praxis på VID vitenskapelige høgskol...

Anna Kaldal

Anna Kaldal är professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet...

Fredrik Selin

Fredrik Selin är projektledare för Brottsoffermyndighetens projekt med att ta fram en webb...

Porträttbild på Magnus Öhrn.

Magnus Öhrn

Magnus Öhrn är chef för Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Några av föreläsarna 15 november 2022 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Webbinarium om utbildningsmaterialet Av fri vilja – om Sveriges sexualbrottslagstiftning, 2 november 2022

Brottsoffermyndigheten repriserar webbinariet om Av fri vilja - ett utbildningsmaterial om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Under webbinariet får du som arbetar inom skola veta hur du kan använda utbildningen i din undervisning.

2 november 2022 Webbsändning

Riva Hinder - en utbildningsserie om våld i nära relationer, 26 oktober 2022

Riva hinder är en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för sjunde året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.

26 oktober 2022 Webbsändning

Riva Hinder - en utbildningsserie om våld i nära relationer, 12 oktober 2022

Riva hinder är en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för sjunde året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.

12 oktober 2022 Webbsändning

Riva Hinder - en utbildningsserie om våld i nära relationer, 5 oktober 2022

Riva hinder är en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för sjunde året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.

5 oktober 2022 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Barn som bevittnat och utsatts för våld, 9 juni 2022

Den 9 juni 2022 anordnar Brottsoffermyndigheten en konferens i Stockholm om barn som bevittnat och utsatts för våld. Bland programpunkterna finns vad bevittnandet får för konsekvenser för barnen, domstolens och familjerättens ansvar, vad det innebär för brottsutsatta barn att vistas på skyddat boend...

Föreläsare

Ulf Axberg

Ulf Axberg är professor i familjeterapi och systemisk praxis på VID vitenskapelige høgskol...

Anna Kaldal

Anna Kaldal är professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet...

Fredrik Selin

Fredrik Selin är projektledare för Brottsoffermyndighetens projekt med att ta fram en webb...

Caroline Nilsson

Caroline Nilsson är medarbetare i Brottsoffermyndighetens projekt med att ta fram en webbu...

Några av föreläsarna 9 juni 2022 Kongresshallen A, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Arrangemanget är fullsatt

Webbsändning om hedersrelaterat våld och förtryck, 11 maj 2022

Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck onsdagen den 11 maj 2022.

Föreläsare
Minoo Alinia

Minoo Alinia

är docent och lektor i sociologi. I sin forskning har hon studerat olika aspekter av post-...

Logotyp för Origio, Stockholms län

Poya Ashna och Linn Jansson

Poya Ashna och Linn Jansson är kuratorer vid Origo som är Sveriges första myndighetsgemens...

11 maj 2022 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Ny möjlighet att se Internationella Brottsofferdagen 2022

Vad hände efter #metoo? Hur fungerar brottsutsattas minne? På Internationella Brottsofferdagen 2022 kan du ta del av ny svensk forskning på brottsofferområdet och fördjupa dina kunskaper om brottsoffers situation och rättigheter. Konferensen sänds digitalt, och sista anmälningsdag är den 19 april.

Föreläsare

Linnea Wegerstad

Linnea Wegerstad är lektor i straffrätt vid Lunds universitet. I sin föreläsning presenter...

Oscar Björkenfeldt

Oscar Björkenfeldt är doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. I sin presentation...

Pär Anders Granhag

Pär Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. I sin föreläsning u...

Bianca Kronlöf

Bianca Kronlöf är författare och skådespelare. I sin föreläsning pratar Bianca om vad vi h...

21 april 2022 Webbsändning

Webbinarium om utbildningsmaterialet Av fri vilja – om Sveriges sexualbrottslagstiftning, 15 mars 2022

Brottsoffermyndigheten sänder ett webbinarium om Av fri vilja – ett utbildningsmaterial om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Under webbinariet får du som arbetar inom skola veta hur du kan använda utbildningen i din undervisning.

15 mars 2022 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Internationella Brottsofferdagen 2022

Vad hände efter #metoo? Hur fungerar brottsutsattas minne? På Internationella Brottsofferdagen den 22 februari kan du ta del av ny svensk forskning på brottsofferområdet och fördjupa dina kunskaper om brottsoffers situation och rättigheter. Konferensen sänds digitalt, och sista anmälningsdag är den ...

Föreläsare

Linnea Wegerstad

Linnea Wegerstad är lektor i straffrätt vid Lunds universitet. I sin föreläsning presenter...

Oscar Björkenfeldt

Oscar Björkenfeldt är doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. I sin presentation...

Pär Anders Granhag

Pär Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. I sin föreläsning u...

Bianca Kronlöf

Bianca Kronlöf är författare och skådespelare. I sin föreläsning pratar Bianca om vad vi h...

22 februari 2022 Webbsändning (ändrat från Norra Latin i Stockholm på grund av pandemin)