Barn som bevittnat och utsatts för våld

Den 9 juni 2022 anordnar Brottsoffermyndigheten en konferens i Stockholm om barn som bevittnat och utsatts för våld. Bland programpunkterna finns vad bevittnandet får för konsekvenser för barnen, domstolens och familjerättens ansvar, vad det innebär för brottsutsatta barn att vistas på skyddat boende och vad för ersättning som de kan få efter att ha utsatts för barnfridsbrott. Dessutom presenterar Brottsoffermyndigheten en ny webbutbildning på temat.

Fullsatt

Datum: Torsdag 9 juni 2022

Tid: Klockan 09.15-15.30

Plats: Kongresshallen A, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Föreläsare

Program

Observera att programmets innehåll och tider kan komma att ändras.

Tid Programpunkter
09.15 Registrering med kaffe och smörgås
09.45 Inledning

Anders Alenskär, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

10.00 Hur påverkas barn som bevittnar våld i nära relationer?

Ulf Axberg, professor, VID vitenskapelige høgskole i Oslo

10.45 Paus
11.00 Barn som bevittnat våld och vårdnadsmål – om domstolens och familjerättens ansvar

Anna Kaldal, professor, Stockholms universitet

11.45 Lunch på egen hand
13.10 Brottsoffermyndighetens webbutbildning om barn som bevittnat våld

Fredrik Selin, Brottsoffermyndigheten

Caroline Nilsson, Brottsoffermyndigheten

13.40 Det nya barnfridsbrottet och ersättningsnivåerna

Magnus Öhrn, Brottsoffermyndigheten

14.10 Fikapaus
14.30 Barn på skyddat boende: från uppbrott till utflytt

Linda Arnell, fil.dr, Örebro universitet

Sara Thunberg, universitetslektor, Örebro universitet

Sofie Kreutzfeldt, kurator, Kvinnohuset Örebro

15.30 Avslutning

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolan samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Brottsoffermyndigheten bjuder på för- och eftermiddagsfika men lunch intas på egen hand.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 26 maj 2022. 

Frågor?

Kontakta Klara Heikkilä Jonsson, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 17 eller e-post klara.heikkilajonsson@brottsoffermyndigheten.se.