Temadag om hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsoffermyndigheten anordnar en temadag om hedersrelaterat våld och förtryck för att sprida information och kunskap om såväl forskning som den lagstiftning och det praktiska arbete som sker i Sverige för att motverka och förebygga hedersrelaterad brottslighet.

Fullsatt

Datum: Tisdag 6 december 2022

Tid: Kl. 09.30-15.30

Plats: Scandic Opalen, Göteborg

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Föreläsare

Temadag om hedersrelaterat våld och förtryck

Temadagen kommer att bestå av föreläsningar om forskning, lagstiftning, praktiskt arbete och bemötande och dagen kommer att fyllas av föreläsare från både myndigheter, forskningsområdet och civilsamhället.

Syftet med temadagen är att sprida information och kunskap för att ge dig som yrkesverksam, som möter utsatta personer och barn och unga som riskerar att utsättas, verktyg för att kunna göra skillnad för de människor som utsätts för hedersrelaterad brottslighet.

Tid Programpunkter
09.00 Registrering

Deltagarna serveras kaffe och smörgås i samband med registrering till evenemanget.

09.30 Inledning

Brottsoffermyndigheten hälsar välkommen och moderator Anna-Karin Lundström går igenom det praktiska upplägget för dagen.

09.40 Utsatthet kopplat till utlandsvistelse och myndighetsgemensam vägledning

Matilda Eriksson och Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, presenterar ett uppdrag om att kartlägga och sprida kunskap om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse.

Christina Malmqvist från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland berättar om sin nya organisation och presenterar den myndighetsgemensamma vägledning som tagits fram tidigare i år.

10.30 Paus

Kortare paus, tillgång till kaffe och te finns

10.40 Stärkt lagstiftning mot hedersrelaterad brottslighet

Åsa Hiding, senior åklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, föreläser om de senaste årens lagstiftningsåtgärder och lagens skydd mot hedersrelaterad brottslighet samt berättar om arbetet i praktiken.

11.30 Lunch på egen hand
12.40 Arbete med unga och att möta personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Samordnaren Alexandra Wittgren och ungdomsledaren Sanna Rezai från Elektra vid Fryshuset i Göteborg samt Suzana Imam, kurator på RFSL Stödmottagning, föreläser om deras respektive verksamheter och arbetet med unga och personer som utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

13.30 Paus

Kortare paus, tillgång till kaffe och te finns

13.40 Utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck

Devin Rexvid, universitetslektor vid Stockholms universitet, föreläser om de dubbla roller som unga personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ofta finner sig i när de lever i en hederskontext.

14.30 Paus med kaffe och tilltugg
14.50 Utbildnings- och informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck

Madeleine Söderberg från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar sitt utbildningsmaterial Rätt att veta ! om hedersrelaterat våld och förtryck.

Caroline Nilsson från Brottsoffermyndigheten presenterar den myndighetsgemensamma informationskampanj som genomförts under året samt myndighetens informationsmaterial.

15.25 Avslutning

Anna-Karin Lundström från Brottsoffermyndigheten sammanfattar och avslutar dagen.

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolverksamhet samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Brottsoffermyndigheten bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch ordnas av deltagaren själv.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 25 november 2022.

Frågor?

Kontakta Klara Heikkilä Jonsson på telefonnummer 090-70 82 17 eller e-post klara.heikkilajonsson@brottsoffermyndigheten.se.