Riva Hinder - en utbildningsserie om våld i nära relationer, 26 oktober 2022

Riva hinder är en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för sjunde året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.

Datum: Onsdag 26 oktober 2022

Tid: 09.30-11.30

Plats: Webbsändning

Arrangör: Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinno- och tjejjouren i Umeå, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå kommun

Utbildningen är fördelad på tre digitala tillfällen. Du kan välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas. Föreläsningarna spelas inte in och kommer inte finnas tillgängliga efteråt.

Anmälan senast två dagar innan respektive tillfälle via anmälningssidan. I anmälan anger du vilken eller vilka sändningar du anmäler dig till. Det är kostnadsfritt att delta. Länk till föreläsningarna skickas ut några dagar innan aktiviteten.

Tid Programpunkter
5 oktober 09.30-11.30 Vems ansvar är de mänskliga rättigheterna?

Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet föreläser om såväl vetenskapliga som praktiska och erfarenhetsbaserade perspektiv på arbetet med mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige.

12 oktober 09.30-11.30 Arbete mot våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar inom kommuner och regioner

Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro universitet och forskar om utsatthet för våld i nära relationer. Hon leder forskargruppen Socialtjänstens Arbete med personer med Funktionsnedsättning (SAFe) och berättar här om två forskningsprojekt.

12 oktober 09.30-11.30 Omöjligt att lämna?

Föreläsning fokuserar på processen att lämna en relation där en blir utsatt för våld och vilka extra svårigheter det kan innebära för en person med funktionsnedsättning. Denise Cresso är socionom och har arbetat inom området rehabilitering och våld mot kvinnor sedan 2005. Denise var en av initiativtagarna till Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, som var ett kunskaps- och metodutvecklingscentrum om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I november 2017 startade hon #MeToo-uppropet #slutvillkorat för kvinnor med funktionsnedsättning.

26 oktober 09.30-11.30 Funktionshinder, prostitution och våld

I denna föreläsning lyfts olika perspektiv på funktionshinder, prostitution och våldsutsatthet. Utöver en kort genomgång av vad forskningen på området visar berörs attityder kring personer med funktionshinder och prostitution samt upptäckt av och förebyggande arbete kring våldsutsatthet. Föreläsare är Mikaela Starke, professor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

26 oktober 09.30-11.30 Nätet som en trygg och säker plats - erfarenheter från Anpassad IT, en distanskurs på Mora Folkhögskola för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning

Kerstin Gatu är folkbildare och arbetsterapeut , verksam vid Mora Folkhögskola. Under föreläsningen presenterar hon distanskursen Anpassad IT där datorn används som ett verktyg för kommunikation, dokumentation och information. För målgruppen som ofta har en ökad social sårbarhet har det utvecklats olika nätpedagogiska metoder samt tydliggörande pedagogik för att träna på att upptäcka till exempel bluffnyheter, risker, vad som är OK, på gränsen och inte OK och andra strategier i den digitala världen.