Brottsoffermyndigheten på MR-dagarna 2022

Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangerats i över 20 år på olika platser i Sverige. Det övergripande syftet är att vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. I år deltar Brottsoffermyndigheten som utställare och anordnar också ett miniseminarium.

Datum: Torsdag 17 november till fredag 18 november 2022

Plats: Örebro Conventum

Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna är ett samverkansprojekt mellan nio olika civilsamhällsorganisationer och en akademisk institution där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk huvudman.

Webbadress: www.mrdagarna.se/

Brottsoffermyndigheten deltar som utställare på Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro 17–18 november 2022.

I Brottsoffermyndighetens monter kan du samtala med myndighetens medarbetare om brottsoffers rättigheter och ta del av informationsmaterial om rätten till brottsskadeersättning och möjligheten att söka medel ur Brottsofferfonden. Där finns också möjlighet att se och prata om Brottsoffermyndighetens webbplatser jagvillveta.se, frivilligtsex.se och tystnainte.se.

Brottsoffermyndigheten anordnar även ett miniseminarium med titeln Brottsoffers mänskliga rättigheter på Lilla Scenen fredag den 18 november 15:30–16:00.