Barn som bevittnat och utsatts för våld

Den 15 november 2022 webbsänder Brottsoffermyndigheten en konferens om barn som bevittnat och utsatts för våld. Bland programpunkterna finns vad bevittnandet får för konsekvenser för barnen, domstolens och familjerättens ansvar, vad det innebär för brottsutsatta barn att vistas på skyddat boende och vad för ersättning som de kan få efter att ha utsatts för barnfridsbrott. Dessutom presenterar Brottsoffermyndigheten en ny webbutbildning på temat. Detta är en webbsändning av en konferens som hölls i Stockholm den 9 juni 2022.

Fullsatt

Datum: Tisdag 15 november 2022

Tid: Klockan 09.45-15.00

Plats: Webbsändning

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Föreläsare

Program

Observera att det är programmet här på webbplatsen som gäller och inte det som visas i webbsändningen.

Tid Programpunkter
09.45 Inledning

Anders Alenskär, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

09.55 Hur påverkas barn som bevittnar våld i nära relationer?

Ulf Axberg, professor, VID vitenskapelige høgskole i Oslo

10.45 Paus
11.00 Barn som bevittnat våld och vårdnadsmål – om domstolens och familjerättens ansvar

Anna Kaldal, professor, Stockholms universitet

11.45 Lunchpaus
12.45 Brottsoffermyndighetens webbutbildning om barn som bevittnat våld

Fredrik Selin, Brottsoffermyndigheten

13.05 Det nya barnfridsbrottet och ersättningsnivåerna

Magnus Öhrn, Brottsoffermyndigheten

13.45 Paus
14.00 Barn på skyddat boende: från uppbrott till utflytt

Linda Arnell, fil.dr, Örebro universitet

Sara Thunberg, universitetslektor, Örebro universitet

Sofie Kreutzfeldt, kurator, Kvinnohuset Örebro

15.00 Avslutning

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolan samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Länk till webbsändningen skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar före webbsändningen.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 10 november 2022.

Frågor?

Kontakta Fredrik Selin, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 58 eller e-post fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se.