Utsatt för brott

Om du har utsatts för ett brott står du troligen inför en ovan situation. På sidorna under rubriken "Utsatt för brott" får du förhoppningsvis svar på många av dina frågor.
I menyn hittar du mer information om hur du polisanmäler ett brott, hur en rättegång går till och vilka möjligheter det finns till ekonomisk ersättning. Här får du också veta var du kan få stöd, hjälp och skydd. Du kan även läsa om vanliga reaktioner på brott.

Figuren nedanför beskriver hur du kan få ersättning om du har blivit utsatt för brott. Läs mer om hur det går till på sidan "Kan jag få ekonomisk ersättning?".

Senast uppdaterad:2020-01-09
Telefonväxel
090-70 82 00, sommartider vardagar klockan 8–12
Brottsskadeenhetens servicetelefon,
främst skadeståndsrättsliga frågor
090-70 82 00, menyval 4,
sommartider vardagar klockan 8–12
Fax
090-17 83 53
Postadress
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Besöksadress
Storgatan 49 i Umeå