Nyheter

Här publicerar vi artiklar och pressmeddelanden som ger dig information om det senaste från Brottsoffermyndigheten.

2022 2021 2020

2020

Nästan 36 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 36 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Vi har fått in många ansökningar och har kunnat finansiera flera nya angelägna projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten tar fram information till offer för terrorism

Brottsoffermyndigheten arbetar just nu med att ta fram ett informationsmaterial som riktar sig till offer för terrorism. Det kommer att finnas på myndighetens webbplats och i form av informationsblad som skickas ut till berörda myndigheter och organisationer i händelse av ett terroristbrott. Arbetet är ett regeringsuppdrag som ska presenteras i maj 2021.

Så kan förhör med förskolebarn förbättras

Mycket små barn kan ge tillförlitliga vittnesmål om de intervjuas med rätt anpassade metoder. Det är ett av de resultat som Mikaela Magnusson vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, kommit fram till i en avhandling som handlar om hur kvaliteten på förhör med förskolebarn kan förbättras i Sverige.

Brottsofferjourer utbildar digitalt under coronapandemin

För att minska smittspridningen i Sverige ställer allt fler verksamheter om till arbete på distans. Landets brottsofferjourer tar hjälp av digitala lösningar för att kunna utbilda nya vittnesstöd och fortbilda redan aktiva. Ett exempel är Brottsoffermyndighetens webbutbildning för blivande vittnesstöd, som lanserades förra året.

Höjd ersättning för kränkning vid människohandel för sexuella ändamål

En 18-årig kvinna som utsatts för människohandel får 250 000 kronor i kränkningsersättning av Brottsoffermyndigheten. Det är ett högre belopp än vad domstolen dömt ut. Nivån höjs eftersom synen på både sexualbrott och människohandel har skärpts. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

Höjd ersättning till barn som utsatts för grova sexualbrott

Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning för kränkning med 350 000 respektive 600 000 kronor till två barn som utsatts för grova sexualbrott under en lång tidsperiod. Beloppen är avsevärt högre än vad domstolarna dömde ut till barnen. Besluten har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

Brottsoffermyndighetens nya referatsamling är klar

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en helt omarbetad och uppdaterad utgåva av myndighetens referatsamling. Den innehåller ny praxis, bland annat för olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

Två bidrag nominerade till Publishingpriset

Brottsoffermyndighetens webbplats Brottsofferguiden och informationsfilmen Rättegången har gått vidare till final i tävlingen Publishingpriset 2020.

Kampanj för webbplats om hot och hat

Brottsoffermyndigheten startar i dag en kampanj för webbplatsen tystnainte.se. Med kampanjen vill myndigheten uppmuntra utsatta personer i samhällsdebatten att polisanmäla brott och förmedla budskapet att det finns stöd och hjälp att få.

Varning för bedrägerier – polisen ger råd och tips

Brottsoffermyndigheten varnar för bedragare som påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för bedrägerier som den uppringda har utsatts för. De kan har dessutom ringt från ett telefonnummer som ser ut att vara registrerat på Brottsoffermyndigheten i Umeå. Polisen har nu tagit fram filmer som ger dig råd och tips om bedrägerier.

Ny referatsamling snart på gång

Brottsoffermyndigheten kommer att publicera en ny referatsamling i slutet av oktober. Referatsamlingen är helt omarbetad och uppdaterad med nya referat om bland annat olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.
Folder om var våldsutsatta kvinnor kan vända sig, framtagen av  Sollentuna Kvinnojour.

Fler brottsutsatta nås genom översättningar

Genom att översätta information går det att nå ut till fler som utsatts för brott. Lex Femme och Sollentuna Kvinnojour är två organisationer som fått bidrag från Brottsofferfonden för att satsa på översättningar.

Årlig konferens i Västernorrland stärker samarbetet

Sedan 20 år tillbaka är Brottsofferjouren Västernorrland med och arrangerar en samverkanskonferens i Sundsvall. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om brottsofferfrågor och att stärka samarbetet mellan aktörer som stödjer brottsutsatta personer. Vanligtvis deltar runt 250 personer på konferensen.

Webbplats om hot och hat översatt till engelska

Brottsoffermyndigheten har översatt webbplatsen Tystna inte till engelska. På webbplatsen finns information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers.

Brottsoffermyndigheten ska förbereda insats om näthat

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en informationsinsats om näthat. Myndigheten ska analysera vilka behov som finns och hur en insats kan utformas för att nå ut brett till allmänheten.

Nära 13 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 13 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Flera projekt handlar om att organisationer vill nå ut med information till brottsoffer. Det är viktigt inte minst eftersom många riskerar att utsättas för våld på grund av den isolering som följt med det nya coronaviruset, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Få din post digitalt

Du kan få post om din ansökan om brottsskadeersättning till en digital brevlåda. Det är ett snabbt, säkert och miljövänligt sätt att ta emot post på.

Bättre organisering kan hjälpa brottsutsatta ungdomar

Det finns olika stödinsatser för brottsutsatta ungdomar. Svårigheten är att de själva måste veta vem de ska vända sig till och när. Därför behövs en koordinerande funktion i samhället som kan lotsa dem rätt. Det visar Sara Thunberg, socionom vid Örebro universitet, i sin avhandling.

Slopat grundavdrag för brottsskadeersättning från 1 juli 2020

Från den 1 juli i år slipper alla brottsoffer som får brottsskadeersättning det grundavdrag som i dag görs från ersättningen. Det blir möjligt tack vare en lagändring. – Det här innebär att brottsoffer som söker brottsskadeersättning fortsättningsvis kan få 1 500 kronor mer utbetalt än tidigare, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Så kan övergrepp upptäckas bland äldre

Ett formulär med tio frågor kan hjälpa sjukvården att upptäcka och följa upp utsatthet för övergrepp bland äldre. En första studie har visat att formuläret fungerar bra – utsatthet upptäcks oavsett om det hänt nyligen eller för över 70 år sedan.

Höjd ersättning vid oaktsam våldtäkt

En man utsatte en kvinna för oaktsam våldtäkt i september 2018. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 55 000 kronor. Brottsoffermyndigheten har beslutat om högre brottsskadeersättning än så i enlighet med ny praxis från Högsta domstolen.

Rekord i inbetalningar från gärningspersoner

Förra året krävde Brottsoffermyndigheten tillbaka 37 miljoner kronor från gärningspersoner som har en skuld till myndigheten. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin.

Brottsoffermyndigheten expert i två utredningar

Brottsoffermyndigheten medverkar som expert och sakkunnig i två statliga utredningar som ska presentera förslag under 2021.

Tre uppsatsvinnare får pris

Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp, hur domstolar tillämpar ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott och hur förundersökningsbegränsning förhåller sig till Europakonventionens regelverk.

Se filmade föreläsningar från Internationella Brottsofferdagen 2020

Den 21 februari högtidlighölls Internationella Brottsofferdagen 2020 på Norra Latin i Stockholm. Brottsoffermyndigheten arrangerade dagen tillsammans med nio ideella organisationer och årets tema var barn och ungas rättigheter. Nu finns de filmade föreläsningarna publicerade på UR Play.

Information om besök till Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten kan med hänsyn till situationen kring utbrottet av coronaviruset för närvarande inte ta emot oplanerade personliga besök.

Fortsatt uppdrag om stöd till personer som utsätts för hot och hat

Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida information om webbplatsen Tystna inte till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet.

Uppfyller Sverige EU:s brottsofferdirektiv?

Ett projekt lett av Victim Support Europe, där Brottsoffermyndigheten ingått i styrgruppen, har undersökt hur väl medlemsländerna uppfyller EU:s brottsofferdirektiv. Arbetet har resulterat i 26 nationella rapporter – varav en handlar om Sverige – samt en rapport som sammanfattar situationen i EU.

Nya åtgärder för brottsoffer

Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott. Dessutom föreslår regeringen att grundavdraget för brottsskadeersättning ska slopas från den 1 juli 2020.

Tre nya regeringsuppdrag

Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om information till offer för terrorism, kunskapsstöd till aktörer som kommer i kontakt med barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende samt digital kommunikation med brottsoffer.

Ny webbplats ska guida brottsoffer

Brottsoffer behöver komma i kontakt med många olika myndigheter. Det kan upplevas svårt i en redan utsatt situation. För att göra situationen enklare har Brottsoffermyndigheten tagit fram webbplatsen Brottsofferguiden. Där går det att få information som är anpassad efter olika typer av brott, ålder och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt.