Folder om var våldsutsatta kvinnor kan vända sig, framtagen av  Sollentuna Kvinnojour.

Fler brottsutsatta nås genom översättningar

Genom att översätta information går det att nå ut till fler som utsatts för brott. Lex Femme och Sollentuna Kvinnojour är två organisationer som fått bidrag från Brottsofferfonden för att satsa på översättningar.

Den ideella tjej- och kvinnojouren Lex Femme ger stöd till kvinnor som utsatts för våld och är särskilt inriktad på kvinnor med utländsk härkomst. De kan genom frivilliga jourkvinnor ge stöd på 40 olika språk. 

Bildannonser på spårvagnar

Det översättningsarbete som de fått finansierat med bidrag från Brottsofferfonden rör bildannonser på spårvagnar i Göteborg. En typ av bildannons riktar sig till personer som kan vara i behov av stöd och en annan till dem som talar andra språk än svenska och kan hjälpa till som frivilliga jourkvinnor.

En bildannons framtagen av Lex Femme på en spårvagn i Göteborg.

 
Lex Femmes översatta annonser har synts på Göteborgs spårvagnar i två omgångar under det senaste året. Foto: Lex Femme

— Inför översättningarna kollade vi upp de 15 vanligaste språken i Sverige samt statistik kring vilka språkgrupper som vi oftast kommer i kontakt med. Sedan fick vi sortera och välja språk med målet att nå så många som möjligt. Det var väldigt viktigt för oss att välja språk som vi vet att våra frivilliga jourkvinnor kan ge stöd på, berättar Lejla Smajlovic som är verksamhetschef hos Lex Femme.

Några språk som valdes var thailändska, spanska, arabiska och persiska. De översatta annonserna har synts på Göteborgs spårvagnar i två omgångar med olika språk. Annonseringen har gett ökning i antalet stödsökande och nya frivilliga jourkvinnor.

Välkomstbrev och informationsbroschyrer 

Sollentuna Kvinnojour har med hjälp av bidrag från Brottsofferfonden översatt olika typer av informationsmaterial. Det handlar om ett välkomstbrev med viktig information till kvinnor som bor i deras skyddade boende och en informationsbroschyr om vart kvinnor som är utsatta för våld av närstående kan vända sig för att få hjälp.

Valen av språk till informationsbroschyren baserades på efterfrågan och på statistik om personer som söker stöd hos organisationerna. Till välkomstbrevet valdes språk utifrån de personer som kommer till det skyddade boendet.
– Vi har bland annat prioriterat språk som är nationalspråk i många länder och som är besläktade med andra språk. Då kan de som pratar liknande språk också förstå innehållet, berättar Vuokko Erman, verksamhetschef på Sollentuna Kvinnojour.

Anlita professionella

Vissa saker kan vara bra att tänka på inför översättning av informationsmaterial. Båda verksamhetscheferna poängterar att det kräver planering och diskussioner om formuleringar.
– En del formuleringar som fungerar i svenskan kanske inte gör det lika bra på andra språk. Ett uttryck kan låta naturligt för oss men bli märkligt på det andra språket. Det var genom sådana diskussioner vi upptäckte att den turkiska översättningen var felöversatt i den gamla broschyren, berättar Vuokko Erman.

Varken Vuokko Erman eller Lejla Smajlovic rekommenderar andra organisationer att göra översättningar själva. Däremot ser de ett stort värde i att låta språkkunniga personer i omgivningen kontrollera att texterna fungerar.
– Även om texterna är översatta av professionella översättare är ett tips att låta en bekant som kan språket och organisationens område läsa texterna. Det är viktigt att formuleringarna inte blir fel, säger Lejla Smajlovic.