En kvinna föreläser i en aula.

Idéer till projekt

Här finns ett urval av de brottsofferinriktade projekt som Brottsofferfonden har finansierat. Förhoppningen är att de ska kunna ge inspiration till egna projekt.

Stöd till kvinnor som utsatts för våld

Röda korset i Umeå har fått bidrag från Brottsoffermyndigheten för att genomföra projektet Stella. Projektet syftar till att stödja kvinnor som utsatts för våld i nära relationer att återetablera sig i samhället. Stella drivs av Röda korset tillsammans med Kvinnojouren och Centrum för våld. Projektet har gjort stor skillnad för många kvinnor och deras barn.

Bild på två kvinnor som skrattar och håller om varandra. Bild från Röda Korset Umeåkretsen

Idrottsledare utbildade i att hantera sexuella övergrepp

RF-SISU i Västra Götaland har fått bidrag från Brottsofferfonden för att utbilda idrottsledare i att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp. Genom en utbildning skulle idrottsledare få hjälp att känna sig trygga i hur de ska agera när barn eller unga berättar om sin utsatthet. Hittills har 75 idrottsledare från trettio föreningar deltagit vid projektets olika utbildningstillfällen.

Bild på webbplatsen motverkasexuellaovergrepp.se med idrottsprofiler

Stöd till barn utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Rädda Barnen fick bidrag från Brottsofferfonden för att skapa informationsinsatser där målet var att barn och unga som lever under hedersrelaterat våld och förtryck får ökad kunskap om sina rättigheter och möjligheter till stöd. Rädda Barnen önskade särskilt att nå ut till unga HBTQI-individer.

Affischen med texten Måste du dölja din kärlek för din familj?

Informationsinsats på sjukhus om Internationella brottsofferdagen 2022

Brottsofferjouren Örebro län har fått bidrag från Brottsofferfonden för att under internationella brottsofferdagen 2022 uppmärksamma brottsoffer, vittnen och anhöriga på de rättigheter och skyldigheter de har som brottsdrabbade, visa på att stöd och hjälp finns och var detta finns.

Stöd till brottsoffer i utsatt område

Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn fick bidrag från Brottsofferfonden för att göra sig mer kända bland brottsdrabbade i ett av Stockholms utsatta områden. Fondbidraget skulle användas till förstudie, föreläsningar och informationsmaterial.

Bild på Brottsofferjourens skylt utanför bibliotek

Informationsinsats på bussar

Kvinnojouren i Borlänge/Tjejjouren Dalia fick bidrag från Brottsofferfonden för marknadsföring på bussar. Målet med kampanjen var att nå ut med information om psykiskt våld och var brottsoffer kan få stöd.

Bild på streamer med texten Kräver han att alltid veta vem du träffar?

Arrangemang för att sprida kunskap om brott mot äldre

Brottsofferjouren Växjö har fått stöd från Brottsofferfonden för att genomföra två föreläsningar om brott mot äldre, en i Avesta och en i Växjö. Totalt deltog 100 personer under arrangemangen.

Informationsinsats för att öka kunskapen om sexualiserat våld

Forum Skill har fått bidrag från Brottsofferfonden för att sprida information om ett metodmaterial om sexualiserat våld, som riktar sig till personer med intellektuella funktionsvariationer. För att nå målgruppen användes köpta annonser på Facebook och Instagram.

Affisch med texten Lättläst om sexuellt våld och dina rättigheter

Grundutbildningar för personer som möter brottsoffer

Kvinnojouren Online genomförde två grundutbildningar för volontärer med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Målet var att volontärerna efter utbildningen skulle kunna bemanna föreningens stödfunktioner, framförallt chatt och mejl.

Information på sociala medier för att nå unga brottsoffer

Tjejjouren i Lund genomförde kampanjer på sociala medier med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Annonserna innehöll teman såsom våld i hemmet, sexuella övergrepp och våld och kontroll i nära relationer. Målet med projektet var att nå ut till unga brottsoffer för att informera om vilken hjälp de kan få.

Bild på Instagram-annons med texten Känner du dig trygg hemma?

Tryckt informationsmaterial på 38 olika språk

För att nå ut till fler brottsutsatta kvinnor med utländsk härkomst tog föreningen Terrafem fram tryckt informationsmaterial på 38 olika språk med hjälp av bidrag från Brottsofferfonden. Målet var att sprida information om vart kvinnorna kan vända sig för att få stöd.

Affisch från Terraferm på persiska

Informationshäfte för barn som upplevt våld

Kvinnojouren Karlskrona har fått bidrag från Brottsofferfonden för att ta fram ett barnhäfte, som riktar sig till barn som upplevt våld. Häftet har delats ut till barn på kvinnojourens skyddade boenden och öppna verksamhet. Målet med projektet var att informera om barns rätt till stöd, skydd och delaktighet.

Bild på informationshäftets framsida

Satsar på att nå brottsutsatta HBTQI-personer

”Hotar den du är med att outa dig?” och ”Vi finns här. För hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld” är budskap som Stiftelsen 1000 möjligheter och RFSL Stödmottagning tagit fram för att särskilt nå fram till brottsutsatta HBTQI-personer. Båda organisationerna har fått bidrag från Brottsofferfonden.

Affisch med texten Hotar den du är med att outa dig?

Grundutbildningar för personer som möter brottsoffer

Brottsofferjouren Värmland, kvinnojouren i Sundbyberg och tjejjouren i Eslöv är tre exempel på organisationer som fått medel från Brottsofferfonden för att genomföra grundutbildningar. Syftet med utbildningarna var att ge deltagarna bättre kunskap om hur de kan ge stöd och hjälp till brottsoffer.

Vidareutbildning av volontärer

Föreningen Tillsammans och Brottsofferjouren Örebro är två organisationer som genomfört vidareutbildningar för sina volontärer med hjälp av medel från Brottsofferfonden.

Arrangemang för att sprida kunskap om barn och unga som brottsoffer

Två organisationer genomförde arrangemang om barn och ungas utsatthet för brott. Brottsofferjouren Värmland arrangerade ett seminarium för att uppmärksamma barn och unga som brottsoffer. Järfälla kvinnojour genomförde en konferens om sexuellt våld mot unga.

Olika sätt för att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen

Flera organisationer brukar söka medel för att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen. Här är två exempel på arrangemang som fått finansiering via Brottsofferfonden.

Tryckt information om kopplingen mellan våld i nära relation och våld mot djur

Föreningen Veterinär Omtanke om Våldsutsatta (VOOV) arbetar med att ge tillfälliga jourhem åt djur under den tid deras ägare befinner sig på ett skyddat boende. För att lyfta kopplingen mellan våld i nära relation och våld mot djur tog föreningen fram tryckt informationsmaterial.

Broschyr om kopplingen mellan våld i nära relation och våld mot djur

Nätverksträff för stödjourer

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer genomförde fyra nätverksträffar för de stödjourer i landet som arbetar med barn och unga. Målet med projektet var att ge Sveriges tjej-, trans- och ungdomsjourer gemensam utbildning om bemötande av våldsutsatta unga samt bilda och stärka nätverk mellan jourerna för att säkra kompetensutveckling genom kunskapsutbyten.