En kvinna föreläser i en aula.

Idéer till projekt

Här finns ett urval av de brottsofferinriktade projekt som Brottsofferfonden har finansierat. Förhoppningen är att de ska kunna ge inspiration till egna projekt.

Satsar på att nå brottsutsatta HBTQI-personer

”Hotar den du är med att outa dig?” och ”Vi finns här. För hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld” är budskap som Stiftelsen 1000 möjligheter och RFSL Stödmottagning tagit fram för att särskilt nå fram till brottsutsatta HBTQI-personer. Båda organisationerna har fått bidrag från Brottsofferfonden.

Översättningar för att nå fler brottsutsatta

Genom att översätta information går det att nå ut till fler som utsatts för brott. Lex Femme och Sollentuna Kvinnojour är två organisationer som fått bidrag från Brottsofferfonden för att satsa på översättningar.

Folder om var våldsutsatta kvinnor kan vända sig, framtagen av  Sollentuna Kvinnojour.

Information på sociala medier, i radio och på bussar

Två organisationer fick medel från Brottsofferfonden för olika typer av marknadsföring. Tjejjouren i Väst genomförde kampanjer på sociala medier om bland annat sexuellt våld och våld hemma. Brottsofferjouren Värmland satsade på att nå nya målgrupper via buss- och radioreklam.

De utvecklade en chatt för unga

Ungarelationer.se är en ny nationell stöd- och kunskapsplattform samt chatt för unga som är utsatta för våld i nära relation. Webbplatsen som tagits fram av Stiftelsen 1000 Möjligheter hade redan under det första halvåret över 3 200 kontakter med unga genom chatten.

Exempel på annonsbild avungarelationer.se om våld i ungas nära relationer.

Grundutbildningar för personer som möter brottsoffer

Brottsofferjouren Värmland, kvinnojouren i Sundbyberg och tjejjouren i Eslöv är tre exempel på organisationer som fått medel från Brottsofferfonden för att genomföra grundutbildningar. Syftet med utbildningarna var att ge deltagarna bättre kunskap om hur de kan ge stöd och hjälp till brottsoffer.

Vidareutbildning av volontärer

Föreningen Tillsammans och Brottsofferjouren Örebro är två organisationer som genomfört vidareutbildningar för sina volontärer med hjälp av medel från Brottsofferfonden.

Arrangemang för att sprida kunskap om barn och unga som brottsoffer

Två organisationer genomförde arrangemang om barn och ungas utsatthet för brott. Brottsofferjouren Värmland arrangerade ett seminarium för att uppmärksamma barn och unga som brottsoffer. Järfälla kvinnojour genomförde en konferens om sexuellt våld mot unga.

Olika sätt för att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen

Flera organisationer brukar söka medel för att uppmärksamma Internationella Brottsofferdagen. Här är två exempel på arrangemang som fått finansiering via Brottsofferfonden.

Tryckt information om kopplingen mellan våld i nära relation och våld mot djur

Föreningen Veterinär Omtanke om Våldsutsatta (VOOV) arbetar med att at ge tillfälliga jourhem åt djur under den tid deras ägare befinner sig på ett skyddat boende. För att lyfta kopplingen mellan våld i nära relation och våld mot djur tog föreningen fram tryckt informationsmaterial.

Broschyr om kopplingen mellan våld i nära relation och våld mot djur

Nätverksträff för stödjourer

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer genomförde fyra nätverksträffar för de stödjourer i landet som arbetar med barn och unga. Målet med projektet var att ge Sveriges tjej-, trans- och ungdomsjourer gemensam utbildning om bemötande av våldsutsatta unga samt bilda och stärka nätverk mellan jourerna för att säkra kompetensutveckling genom kunskapsutbyten.