Bild på referatsamlingen på ett bord

Lagändringar öppnar upp för höjda skadestånd

Från och med den 1 juli 2022 gäller ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Det betyder att de exempel på ersättningsnivåer för kränkning som anges på Brottsoffermyndighetens webbplats kan bli inaktuella för brott som begås den 1 juli och senare. Det innebär också att de referat och beslut som finns i den digitala referatsamlingen inte är relevanta för brott som inträffar efter halvårsskiftet. Ta gärna kontakt med Brottsoffermyndigheten om du har frågor om ersättning för kränkning.

Läs nyhet om lagändringarna

Mer information om ersättning och skadestånd

Läs mer om nya ersättningsnivåer i referatsamlingen

Om du har frågor om ersättning för kränkning, ta kontakt med Brottsoffermyndigheten: