Vad ska jag begära i skadestånd?

Polisen vill veta vad du vill ha i skadestånd av gärningspersonen. Här får du reda på vad du kan få ersättning för och exempel på olika belopp.

Om du är osäker på vilket belopp du ska begära räcker det med att säga till polisen att du vill ha skadestånd. Du kan sedan återkomma om vilket belopp så länge du gör det före rättegången. Polisen skickar vidare dina krav till åklagaren som hjälper dig att begära skadestånd av gärningspersonen.

Åklagaren eller ett målsägandebiträde, om du har ett sådant, kan ge dig information om hur mycket pengar du kan kräva att få i skadestånd. Du kan också ta kontakt med Brottsoffermyndigheten för att få information om det.

Det här kan du kräva skadestånd för

Här finns några exempel på vad du kan kräva skadestånd för.

Skadad eller förlorad egendom

Till exempel skadade kläder eller stulna saker. Det är bra om du kan skicka med kopia på inköpskvitton.

Kostnader

Det kan till exempel vara utlägg för sjukvård, samtalsterapi, resor till och från sjukhus, medicin och liknande. Skicka med kopia på kvitton.

Inkomstförlust

Skicka med en kopia av intyg från arbetsgivare eller Försäkringskassan. Du kan inte få skadestånd för om du förlorat inkomst för att du blivit kallad till polis eller domstol. Den ersättningen kan du få från polis eller domstol.

Sveda och värk

Fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Ersättningen är 2 800 kronor per månad (år 2023) om du är helt sjukskriven. Om du inte är sjukskriven men har medicinskt visade besvär kan du ändå ha rätt till viss ersättning.

Kränkning

Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till. Allvarligare brott leder oftast till högre ersättning. Det går oftast inte att få skadestånd för kränkning vid stöld, bedrägeri eller skadegörelse.

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya nivåer för kränkningsersättning. Det beror på att det kommit ny lagstiftning på skadeståndsområdet. 

Bestående skada

Om du har fått en bestående skada på grund av brott, till exempel ett ärr eller förlorat synen, kan du prata med åklagaren eller med ett eventuellt målsägandebiträde.

Om du vill ha vägledning om hur mycket du kan få i ersättning för ärr kan du besöka Trafikskadenämndens ärrtjänst. Där du kan se exempel på ärr och hur mycket de ger i ersättning.