Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Hur mycket ersättning kan jag få?

Hur mycket du kan få i brottsskadeersättning beror bland annat på vilket brott du har utsatts för och hur allvarligt det var. Det beror också på hur mycket du har förlorat i inkomst på grund av skadan och om du haft fysiska och psykiska besvär.

Inkomstförlust

Du kan få ersättning för inkomstförlust. Beloppet du får är skillnaden mellan den inkomst som du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och den inkomst du fick efter skadan. Du kan inte få brottsskadeersättning för om du förlorat inkomst för att du blivit kallad till polis eller domstol. Den ersättningen kan du få från polis eller domstol.

Sveda och värk

Sveda och värk är fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Ersättningen är 3 100 kronor per månad (år 2024) om du är sjukskriven. Om du inte är sjukskriven men har medicinskt visade besvär kan du ändå ha rätt till viss ersättning.

För att få ersättning för sveda och värk krävs oftast en medicinsk utredning som visar att du har en personskada. Vid vissa brott behövs ingen sådan utredning utan där utgångspunkten att brottsoffret har fått fysiska eller psykiska besvär.  

Exempel på ersättningsnivåer 

Här finns exempel på ersättningsnivåer när det inte krävts någon medicinsk utredning.

Våldtäkt

15 000 kronor

Upprepade fall av grova sexualbrott mot barn

30 000 kronor

Mycket grova sexuella övergrepp mot barn under lång tid

50 000 kronor

Ersättning till efterlevande, vid uppsåtligt dödande

60 000 kronor

Ersättning till efterlevande, vid vårdslöshet som inte är grov

30 000 kronor

Kränkning

Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för den kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på vad det är för typ av brott och hur brottet har gått till.

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya nivåer för kränkningsersättning. Det beror på att det kommit ny lagstiftning på skadeståndsområdet. 

Den lägsta nivån för kränkning är 8 000 kronor och det finns ingen övre gräns. Om en domstol har prövat hur mycket gärningspersonen ska betala i skadestånd för kränkning får Brottsoffermyndigheten inte bestämma att brottsskadeersättningen för kränkning ska bli lägre. Däremot kan Brottsoffermyndigheten betala ut högre belopp.

Det går oftast inte att få brottsskadeersättning för kränkning vid stöld, bedrägeri eller skadegörelse. Du kan inte få brottsskadeersättning för kränkning vid ärekränkningsbrott som förolämpning eller förtal. Om förtalsbrottet bedöms som grovt kan du däremot få ersättning.

Bestående skada

Du kan också få brottsskadeersättning om du har fått en bestående skada på grund av brott, till exempel ett ärr eller nedsatt syn. Hur mycket ersättning du kan få beror på vilken typ av skada du har fått.

Om du vill ha vägledning om hur mycket du kan få i ersättning för ärr kan du besöka Trafikskadenämndens ärrtjänst. Där du kan se exempel på ärr och hur mycket de ger i ersättning.