Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Hur mycket ersättning kan jag få?

Hur mycket du kan få i brottsskadeersättning beror bland annat på vilket brott du har utsatts för och hur allvarligt det var. Det beror också på hur mycket du har förlorat i inkomst på grund av skadan och om du haft fysiska och psykiska besvär.

Inkomstförlust

Du kan få ersättning för inkomstförlust. Beloppet du får är skillnaden mellan den inkomst som du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och den inkomst du fick efter skadan. Du kan inte få brottsskadeersättning för om du förlorat inkomst för att du blivit kallad till polis eller domstol. Den ersättningen kan du få från polis eller domstol.

Sveda och värk

Sveda och värk är fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Ersättningen är 2 700 kronor per månad (år 2022) om du är sjukskriven. Om du inte är sjukskriven men har medicinskt visade besvär kan du ändå ha rätt till viss ersättning.

För att få ersättning för sveda och värk krävs oftast en medicinsk utredning som visar att du har en personskada. Vid vissa brott behövs ingen sådan utredning utan där utgångspunkten att brottsoffret har fått fysiska eller psykiska besvär.  

Exempel på ersättningsnivåer 

Här finns exempel på ersättningsnivåer när det inte krävts någon medicinsk utredning.

Våldtäkt

15 000 kronor

Upprepade fall av grova sexualbrott mot barn

30 000 kronor

Mycket grova sexuella övergrepp mot barn under lång tid

50 000 kronor

Ersättning till efterlevande, vid uppsåtligt dödande

60 000 kronor

Ersättning till efterlevande, vid vårdslöshet som inte är grov

30 000 kronor

Kränkning

Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för den kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på vad det är för typ av brott och hur brottet har gått till.

Den lägsta nivån för kränkning är 5 000 kronor och det finns ingen övre gräns. Om en domstol har prövat hur mycket gärningspersonen ska betala i skadestånd för kränkning får Brottsoffermyndigheten inte bestämma att brottsskadeersättningen för kränkning ska bli lägre. Däremot kan Brottsoffermyndigheten betala ut högre belopp.

Det går oftast inte att få brottsskadeersättning för kränkning vid stöld, bedrägeri eller skadegörelse. Du kan inte få brottsskadeersättning för kränkning vid ärekränkningsbrott som förolämpning eller förtal. Om förtalsbrottet bedöms som grovt kan du däremot få ersättning.

Exempel på ersättningsnivåer 

Här finns exempel på ersättningsnivåer för kränkning vid olika brott.

Muntligt olaga hot                                  

5 000 kronor

Hot med livsfarligt vapen                       

10 000–15 000 kronor

Misshandel, mindre allvarlig                  

5 000–10 000 kronor

Misshandel, mer allvarlig                      

15 000–30 000 kronor

Misshandel, mycket allvarlig                  

upp till 100 000 kronor

Rån utan vapen                                       

7 000 kronor

Rån med vapen                                       

12 000–20 000 kronor

Våldtäkt                                                   

oftast 100 000 kronor

Våldtäkt mot barn                                   

100 000–150 000 kronor

Mordförsök                                              

125 000 kronor

Grov våldtäkt mot barn                         

cirka 150 000 kronor och uppåt

Fler exempel på ersättningsnivåer för kränkning

I Brottsoffermyndighetens referatsamling finns fler exempel på ersättningsnivåer för kränkning.

Lagstiftningen om kränkningsersättning ändras

Den 1 juli 2022 ändras lagen för hur ersättning för kränkning ska bestämmas. Det betyder att de exempel på ersättningsnivåer som finns här ovan kan komma att vara inaktuella för brott som begåtts den 1 juli 2022 och efter. Exemplen gäller däremot för brott innan dess. Ta gärna kontakt med Brottsoffermyndigheten om du har frågor om ersättning för kränkning.

Bestående skada

Du kan också få brottsskadeersättning om du har fått en bestående skada på grund av brott, till exempel ett ärr eller nedsatt syn. Hur mycket ersättning du kan få beror på vilken typ av skada du har fått.

Om du vill ha vägledning om hur mycket du kan få i ersättning för ärr kan du besöka Trafikskadenämndens ärrtjänst. Där du kan se exempel på ärr och hur mycket de ger i ersättning.