Tre personer har ett projektmöte.

Sök medel från Brottsofferfonden senast den 1 april

Den 1 april 2023 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång.

Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter. 

Söker du inspiration till egna projekt? Besök Brottsoffermyndighetens idébank. Här finns ett urval av de brottsofferinriktade projekt som Brottsofferfonden har finansierat. 

Funderar du på att söka forskningsmedel? I Brottsoffermyndighetens forskningskatalog kan du hitta och inspireras av andra projekt.