Nyheter

 • Ny utbildning på gång om Sveriges sexualbrottslagstiftning

  2020-12-17 I februari 2021 lanserar Brottsoffermyndigheten en webbaserad utbildning med tillhörande lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Materialet kan användas av skolpersonal som ska undervisa om lagstiftningen, sexualbrott, normer och frivillighet.

 • Nästan 36 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

  2020-12-17 Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 36 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Vi har fått in många ansökningar och har kunnat finansiera flera nya angelägna projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

 • Brottsoffermyndigheten tar fram information till offer för terrorism

  2020-12-16 Brottsoffermyndigheten arbetar just nu med att ta fram ett informationsmaterial som riktar sig till offer för terrorism. Det kommer att finnas på myndighetens webbplats och i form av informationsblad som skickas ut till berörda myndigheter och organisationer i händelse av ett terroristbrott. Arbetet är ett regeringsuppdrag som ska presenteras i maj 2021.

 • Så kan förhör med förskolebarn förbättras

  2020-12-15 Mycket små barn kan ge tillförlitliga vittnesmål om de intervjuas med rätt anpassade metoder. Det är ett av de resultat som Mikaela Magnusson vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, kommit fram till i en avhandling som handlar om hur kvaliteten på förhör med förskolebarn kan förbättras i Sverige.

 • Brottsofferjourer utbildar digitalt under coronapandemin

  2020-11-17 För att minska smittspridningen i Sverige ställer allt fler verksamheter om till arbete på distans. Landets brottsofferjourer tar hjälp av digitala lösningar för att kunna utbilda nya vittnesstöd och fortbilda redan aktiva. Ett exempel är Brottsoffermyndighetens webbutbildning för blivande vittnesstöd, som lanserades förra året.

 • Höjd ersättning för kränkning vid människohandel för sexuella ändamål

  2020-11-16 En 18-årig kvinna som utsatts för människohandel får 250 000 kronor i kränkningsersättning av Brottsoffermyndigheten. Det är ett högre belopp än vad domstolen dömt ut. Nivån höjs eftersom synen på både sexualbrott och människohandel har skärpts. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

 • Höjd ersättning till barn som utsatts för grova sexualbrott

  2020-11-12 Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning för kränkning med 350 000 respektive 600 000 kronor till två barn som utsatts för grova sexualbrott under en lång tidsperiod. Beloppen är avsevärt högre än vad domstolarna dömde ut till barnen. Besluten har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

 • Brottsoffermyndighetens nya referatsamling är klar

  2020-11-10 Brottsoffermyndigheten har tagit fram en helt omarbetad och uppdaterad utgåva av myndighetens referatsamling. Den innehåller ny praxis, bland annat för olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

 • Två bidrag nominerade till Publishingpriset

  2020-10-13 Brottsoffermyndighetens webbplats Brottsofferguiden och informationsfilmen Rättegången har gått vidare till final i tävlingen Publishingpriset 2020.

 • Kampanj för webbplats om hot och hat

  2020-10-12 Brottsoffermyndigheten startar i dag en kampanj för webbplatsen tystnainte.se. Med kampanjen vill myndigheten uppmuntra utsatta personer i samhällsdebatten att polisanmäla brott och förmedla budskapet att det finns stöd och hjälp att få.

 • Varning för bedrägerier – polisen ger råd och tips

  2020-10-09 Brottsoffermyndigheten varnar för bedragare som påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för bedrägerier som den uppringda har utsatts för. De kan har dessutom ringt från ett telefonnummer som ser ut att vara registrerat på Brottsoffermyndigheten i Umeå. Polisen har nu tagit fram filmer som ger dig råd och tips om bedrägerier.

 • Ny referatsamling snart på gång

  2020-09-30 Brottsoffermyndigheten kommer att publicera en ny referatsamling i slutet av oktober. Referatsamlingen är helt omarbetad och uppdaterad med nya referat om bland annat olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

 • Fler brottsutsatta nås genom översättningar

  2020-09-23 Genom att översätta information går det att nå ut till fler som utsatts för brott. Lex Femme och Sollentuna Kvinnojour är två organisationer som fått bidrag från Brottsofferfonden för att satsa på översättningar.

 • Viktimologisk forskarkonferens 2020 ställs in

  2020-09-15 Årets viktimologiska forskarkonferens som skulle anordnas den 5 november i Stockholm flyttas till 2021.

 • Årlig konferens i Västernorrland stärker samarbetet

  2020-08-19 Sedan 20 år tillbaka är Brottsofferjouren Västernorrland med och arrangerar en samverkanskonferens i Sundsvall. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om brottsofferfrågor och att stärka samarbetet mellan aktörer som stödjer brottsutsatta personer. Vanligtvis deltar runt 250 personer på konferensen.

 • Webbplats om hot och hat översatt till engelska

  2020-07-20 Brottsoffermyndigheten har översatt webbplatsen Tystna inte till engelska. På webbplatsen finns information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers.

 • Brottsoffermyndigheten ska förbereda insats om näthat

  2020-06-29 Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en informationsinsats om näthat. Myndigheten ska analysera vilka behov som finns och hur en insats kan utformas för att nå ut brett till allmänheten.

 • Nästan 13 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

  2020-06-24 Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 13 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Flera projekt handlar om att organisationer vill nå ut med information till brottsoffer. Det är viktigt inte minst eftersom många riskerar att utsättas för våld på grund av den isolering som följt med det nya coronaviruset, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

 • Få din post digitalt

  2020-06-17 Du kan få post om din ansökan om brottsskadeersättning till en digital brevlåda. Det är ett snabbt, säkert och miljövänligt sätt att ta emot post på.

 • Bättre organisering kan hjälpa brottsutsatta ungdomar

  2020-06-16 Det finns olika stödinsatser för brottsutsatta ungdomar. Svårigheten är att de själva måste veta vem de ska vända sig till och när. Därför behövs en koordinerande funktion i samhället som kan lotsa dem rätt. Det visar Sara Thunberg, socionom vid Örebro universitet, i sin avhandling.

 • Beslut om bidrag från Brottsofferfonden publiceras den 24 juni 2020

  2020-06-15

 • Slopat grundavdrag för brottsskadeersättning från 1 juli 2020

  2020-06-14 Från den 1 juli i år slipper alla brottsoffer som får brottsskadeersättning det grundavdrag som i dag görs från ersättningen. Det blir möjligt tack vare en lagändring. – Det här innebär att brottsoffer som söker brottsskadeersättning fortsättningsvis kan få 1 500 kronor mer utbetalt än tidigare, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

 • Höjd ersättning vid oaktsam våldtäkt

  2020-04-01 En man utsatte en kvinna för oaktsam våldtäkt i september 2018. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 55 000 kronor. Brottsoffermyndigheten har beslutat om högre brottsskadeersättning än så i enlighet med ny praxis från Högsta domstolen.

 • Så kan övergrepp upptäckas bland äldre

  2020-04-01 Ett formulär med tio frågor kan hjälpa sjukvården att upptäcka och följa upp utsatthet för övergrepp bland äldre. En första studie har visat att formuläret fungerar bra – utsatthet upptäcks oavsett om det hänt nyligen eller för över 70 år sedan.

 • Rekord i inbetalningar från gärningspersoner

  2020-03-31 Förra året krävde Brottsoffermyndigheten tillbaka 37 miljoner kronor från gärningspersoner som har en skuld till myndigheten. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin.

 • Brottsoffermyndigheten expert i två utredningar

  2020-03-31 Brottsoffermyndigheten medverkar som expert och sakkunnig i två statliga utredningar som ska presentera förslag under 2021.

 • Tre uppsatsvinnare får pris

  2020-03-25 Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp, hur domstolar tillämpar ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott och hur förundersökningsbegränsning förhåller sig till Europakonventionens regelverk.

 • Se filmade föreläsningar från Internationella Brottsofferdagen 2020

  2020-03-16 Den 21 februari högtidlighölls Internationella Brottsofferdagen 2020 på Norra Latin i Stockholm. Brottsoffermyndigheten arrangerade dagen tillsammans med nio ideella organisationer och årets tema var barn och ungas rättigheter. Nu finns de filmade föreläsningarna publicerade på UR Play.

 • Information om besök till Brottsoffermyndigheten

  2020-03-11 Brottsoffermyndigheten kan med hänsyn till situationen kring utbrottet av coronaviruset för närvarande inte ta emot oplanerade personliga besök.

 • Fortsatt uppdrag om stöd till personer som utsätts för hot och hat

  2020-03-06 Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida information om webbplatsen Tystna inte till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet.

 • Uppfyller Sverige EU:s brottsofferdirektiv?

  2020-01-21 Ett projekt lett av Victim Support Europe, där Brottsoffermyndigheten ingått i styrgruppen, har undersökt hur väl medlemsländerna uppfyller EU:s brottsofferdirektiv. Arbetet har resulterat i 26 nationella rapporter – varav en handlar om Sverige – samt en rapport som sammanfattar situationen i EU.

 • Nya åtgärder för brottsoffer

  2020-01-20 Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott. Dessutom föreslår regeringen att grundavdraget för brottsskadeersättning ska slopas från den 1 juli 2020.

 • Tre nya regeringsuppdrag

  2020-01-20 Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om information till offer för terrorism, kunskapsstöd till aktörer som kommer i kontakt med barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende samt digital kommunikation med brottsoffer.

Senast uppdaterad:2012-03-01