Nyheter

 • Drygt 28 miljoner kronor till brottsofferinriktade projekt och verksamheter

  2018-12-19 Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i höst 28,6 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. – Vi har fått in många angelägna ansökningar och har kunnat finansiera flera nya projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

 • Brottsskadeersättning efter terrorattentatet på Drottninggatan trots att personerna inte omfattas av domen

  2018-12-19 Två personer som inte fanns med som målsägande i domen efter terrorattentatet på Drottninggatan får 125 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning. Två andra personer som inte heller fanns med som målsägande i domen anses ha varit vittnen till händelsen. Eftersom de själva inte varit utsatta för brott har de inte rätt till brottsskadeersättning. Besluten är fattade av Nämnden för brottsskadeersättning.

 • 78 personer har fått brottsskadeersättning efter attentatet på Drottninggatan

  2018-11-26 Brottsoffermyndigheten har hittills betalat ut brottsskadeersättning till 78 personer efter attentatet på Drottninggatan. All utbetald ersättning avser kränkning. Ersättningen har varierat från 30 000 kronor upp till 150 000 kronor, bland annat beroende på vilket typ av brott som personen blivit utsatt för.

 • Företag tar betalt för att hjälpa brottsoffer

  2018-11-19 Det finns företag som tar betalt för att hjälpa brottsoffer att ansöka om brottsskadeersättning. Vissa tar upp till 25 procent av ersättningen trots att det är både enkelt och gratis att ansöka om brottsskadeersättning. – Brottsoffer kan gå miste om mycket pengar, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten.

 • Annika Öster får förlängt förordnande

  2018-09-05 Regeringen har beslutat att Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster får förlängt förordnande som generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

 • Ny enhetschef vid brottsskadeenheten

  2018-08-30 Den 1 augusti tillträdde Åsa Lundmark som enhetschef vid brottsskadeenheten. Åsa kommer närmast från tjänsten som kvalificerad beslutsfattare på Brottsoffermyndigheten.

 • Brottsoffermyndigheten välkomnar den nya sexualbrottslagstiftningen

  2018-07-06 Sverige har sedan den 1 juli 2018 en ny sexualbrottslagstiftning. – Brottsoffermyndigheten ser mycket positivt på den nya lagstiftningen som betonar att sex bara är tillåtet med den som deltar frivilligt, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.

 • Två flickor får ersättning efter att nakenbilder spridits på internet

  2018-06-27 Två flickor utsattes för spridning av nakenbilder och filmer. De får nu 125 000 respektive 80 000 kronor i brottsskadeersättning. Ersättningen omfattar bland annat grovt förtal. Tack vare en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2018 kan brottsskadeersättning nu lämnas för det brottet.

 • Nära 14 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor

  2018-06-20 Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår 13,7 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning.

 • Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm

  2018-06-07 Nu har tingsrättens dom vunnit laga kraft vilket innebär att den står fast. Här kan du få information om vilka möjligheter till kompensation som nu finns eftersom gärningsmannen inte kan betala sitt skadestånd.

 • Uppdaterade blanketter – beställ nya

  2018-05-22 Blanketterna har uppdaterats för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

 • Ersättning vid olovlig identitetsanvändning

  2018-05-14 Att kapa någons identitet är olagligt om det leder till ekonomisk skada eller olägenhet för den drabbade. Brottet kallas för olovlig identitetsanvändning och trädde i kraft den 1 juli 2016. Om du har blivit utsatt för ett sådant brott kan du ha rätt till brottsskadeersättning.

 • Se föreläsningarna från Internationella Brottsofferdagen 2018

  2018-04-06 Den 22 februari arrangerade Brottsoffermyndigheten och sju ideella föreningar Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. UR Samtiden fanns på plats och filmade föreläsningarna i aulan. Nu går det att se dem på UR Play.

 • Se bilderna från Internationella Brottsofferdagen

  2018-03-23 Den 22 februari 2018 uppmärksammades den Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. Drygt 400 personer var på plats för att ta del av aulaföreläsningar och seminarier inom brottsofferområdet.

 • Så tycker förskolepersonalen om Liten och trygg

  2018-02-13 Brottsoffermyndigheten har utvärderat Liten och trygg som är en handledning för förskolepersonal om brott, känslor och rättigheter. Över 95 procent av de svarande anser att handledningen gjort det enklare för dem att samtala med barnen om känslor och rättigheter.

 • Boken Liten delas ut på internationell konferens

  2018-02-12 En engelsk version av barnboken Liten kommer att delas ut på en internationell högnivåkonferens om våld mot barn. Brottsoffermyndigheten har tagit fram boken i samarbete med bokförlaget Bonnier Carlsen och författaren och illustratören Stina Wirsén.

 • Nya möjligheter till ersättning för brott på nätet

  2018-02-07 Sedan den 1 januari 2018 är det olagligt att sprida integritetskänsligt material, till exempel nakenbilder, läkarintyg om allvarliga sjukdomar eller filmer på någon som blir misshandlad. Det är också enklare att få brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för ett sådant brott - även om brottet begicks före den 1 januari.

 • Projekt nådde äldre som utsatts för brott

  2018-01-29 Brottsofferjouren Uppsala län sökte medel från Brottsofferfonden för att arbeta med brott mot äldre som tema. – Många äldre som blir utsatta för brott har svårt att be om hjälp. De måste veta att vi finns och vi måste ha kunskap för att möta dem, säger projektledaren Jessica Mattsson.

Senast uppdaterad:2012-03-01