Man sitter framför en dator på ett kontor.

Sök medel

Ni kan söka medel från Brottsofferfonden två gånger per år. Om ni söker senast den 1 april får ni beslut i juni och söker ni senast den 1 oktober kommer beslutet i december.

De uppgifter som ni anger i ansökan ligger till grund för beslutet om fördelning av medel. Därför är det viktigt att presentera det planerade projektet på ett tydligt och strukturerat sätt.

Om ni söker bidrag på våren kan projektet starta tidigast i juli och om ni söker under hösten kan projektet starta tidigast i januari. Brottsofferfonden kan bevilja medel för ett år i taget.

Det här ska er ansökan innehålla

  • En beskrivning av projektet

  • En budget

  • En plan för utvärdering och redovisning.

Om ni är en organisation inom civilsamhället och söker medel ska ni bifoga:

  • Stadgar

  • Den senaste verksamhetsberättelsen

  • Den senaste årsredovisningen

  • Protokoll från senaste årsmötet och det konstituerande mötet

Läs anvisningarna innan ni fyller i ansökan. Det går att söka medel för flera projekt men ni måste göra en separat ansökan för varje projekt.

Använd våra checklistor

Om ni har tänkt söka medel för ett informationsprojekt eller för att arrangera en utbildning kan ni ta hjälp av Brottsofferfondens checklistor.

Ansök via webben

Det enklaste sättet att söka medel är via webbansökan. För webbansökan krävs att en företrädare för den organisation som söker medel har en personlig e-legitimation. Om ni är två firmatecknare som ska signera ansökan behöver du som fyller i ansökan veta den andra firmatecknarens fullständiga personnummer och e-postadress för att kunna skicka ansökan för vidaresignering till den andra firmatecknaren.

Den andra firmatecknaren får ett e-postmeddelande med uppmaning om att logga in på Brottsoffermyndighetens Mina sidor. Hen kan där läsa igenom ansökan och godkänna den genom att signera, varpå ansökan skickas in till Brottsoffermyndigheten. Ansökan måste signeras av den andra firmatecknaren inom 14 dagar från att hen mottagit e-postmeddelandet. Om ansökan inte signeras inom föreskriven tid kommer den att raderas och ansökningsprocessen måste göras om från början.

Observera att ansökan skickas in till Brottsoffermyndigheten först när ni båda har signerat ansökan.

Bilagorna bifogas elektroniskt och ni behöver inte skicka några handlingar med post.

Observera också att informationen inte sparas automatiskt i webbansökan. Ni behöver därför komma ihåg att spara ansökan genom att trycka på Spara-funktionen i ansökningsformuläret.

Ansökningsblankett i pdf-format

Om ni inte kan göra en webbansökan går det bra att använda Brottsofferfondens ansökningsblankett i pdf-format. Ni kan skicka in ansökan och samtliga bilagor via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se.

Ett undertecknat exemplar av ansökningsblanketten måste också skickas med post till Brottsoffermyndigheten till:

Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå

Ni behöver däremot inte skicka in några bilagor med post.