Information med anledning av händelsen i Bryssel

På kvällen den 16 oktober uppges två svenskar ha dödats i Bryssel i samband med en EM-kvalmatch i fotboll. Händelsen bedöms vara ett terrordåd. Att utsättas för ett terroristbrott är en skrämmande händelse och drabbade och anhöriga kan behöva stöd. På Brottsoffermyndighetens webbplats finns information till utsatta och till dig som möter utsatta när ett terroristbrott eller ett brott som hanteras som ett terroristbrott har inträffat. Informationen gäller både för brott som sker i Sverige och brott utomlands.

Med anledning av händelsen uppmanas svenskar på plats i Belgien att vara vaksamma och att höra av sig till sina anhöriga. Svenskar uppmanas också att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen.

Aktuell och säker information om händelsen

På webbplatsen Krisinformation.se förmedlas information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Medmänskligt stöd för utsatta, anhöriga och vittnen

Är du eller någon i din närhet drabbad av attentatet? Det finns stöd och hjälp att få genom att ringa Brottsofferjourens nationella stödlinje med nummer 116 006.

Brottsoffermyndighetens information om terroristbrott

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns information på flera språk till offer för terroristbrott, anhöriga och de som möter utsatta personer. Informationen rör bland annat reaktioner, ersättning, terroristbrott i annat land och de särskilda behov som offer för terrorism kan ha. Där finns också en checklista om vad drabbade bör känna till efter ett terroristattentat, liksom hänvisningar till andra källor för information.