Ikonbild av domarklubba

Första nämndbesluten om grovt barnfridsbrott

Nämnden för brottsskadeersättning har beslutat i fem nya ärenden enligt de nya skadeståndsreglerna från juli 2022. Besluten handlar om grov misshandel, grovt barnfridsbrott och våldtäkt. Det är första gången som nämnden har beslutat om kränkningsersättning vid grovt barnfridsbrott. De två utsatta barnen får lika mycket i ersättning som mamman, som misshandlades grovt inför barnen.

– Ersättningsnivåerna visar att samhället ser allvarligt på brott som riktar sig mot närstående. Kränkningsersättningens funktion är bland annat att bidra till brottsoffers upprättelse, något som vi hoppas sker genom dessa beslut, säger Magnus Öhrn, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten.

Grov misshandel inför barnen

Ett av fallen handlar om en kvinna som utsattes för en grov misshandel av en tidigare närstående. Händelseförloppet var utdraget och skedde i kvinnans hem. Hon blev bland annat utsatt för våld mot ansiktet och huvudet med ett tillhygge, och gärningsmannen trampade, stampade och sparkade på henne när hon låg på golvet. Kvinnan befann sig i en utsatt situation då hela förloppet bevittnades av hennes båda barn, som dessutom försökte komma till hennes undsättning. Vid en bedömning av samtliga omständigheter har Nämnden för brottsskadeersättning beslutat om en kränkningsersättning på 100 000 kronor till kvinnan.

– Kränkningsnivån återspeglar brottslighetens allvar. Att det grova våldet skedde inför barnen, som dessutom försökte hjälpa sin mamma, innebär en ytterligare förhöjd kränkning som särskilt bör beaktas, säger Ingela Ackemo, beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten.

Samma belopp till de utsatta barnen

När det gäller de grova barnfridsbrotten finner nämnden att kränkningsersättningen ska ligga på samma nivå som för det grundbrott som barnen bevittnat. För de båda barnen, som tvingades se sin mamma misshandlas grovt, har ersättningen bestämts till 100 000 kronor vardera för den allvarliga kränkning som de utsatts för.

– För ett barn kan det vara mer psykiskt skadligt att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld. Barnets anknytning till sina omsorgspersoner kan skadas av en händelse som gör barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Att kränkningsersättningen för det grova barnfridsbrottet bestäms till samma belopp som för grundbrottet visar på barnfridsbrottets allvar, säger Ingela Ackemo.

Våldtäkt i hemmet

Två andra beslut handlar om våldtäkt i hemmet. I det ena fallet våldtogs en kvinna av en närstående under ett utdraget händelseförlopp förenat med våld och förnedrande inslag. Kvinnan befann sig också i en utsatt situation, eftersom händelsen bevittnades av det gemensamma barnet. Nämnden för brottsskadeersättning beslutade om en kränkningsersättning på 300 000 kronor till kvinnan.

I det andra ärendet låg en kvinna och sov när hon vaknade av att en främmande man, som olovligen tagit sig in i hennes bostad, låg på henne och genomförde ett samlag. Mannen tryckte ned henne med våld och höll fast henne. Kvinnan får kränkningsersättning med 250 000 kronor.

– En ersättningsnivå på 200 000 kronor är ett riktmärke vid våldtäkt mot vuxna utan samtycke. Det kan också tillkomma ytterligare försvårande omständigheter, som till exempel platsen för brottet, om våld använts, om parterna har haft en nära relation och om offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation, säger Magnus Öhrn.

Läs mer:

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 88 
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se

Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 70
E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se

Ny lagstiftning på skadeståndsområdet

Den 1 juli 2022 infördes ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Lagändringarna innebär påtagliga höjningar av ersättningsnivåerna för kränkning, i syfte att ge brottsoffren en stärkt upprättelse. De nya nivåerna innebär minst en fördubbling av ersättningen jämfört med tidigare.

Läs mer i nyheterna: