Bild på Sveriges Rikes Lag 2023 och en klubba
Bild: Norstedts Juridik

Första nämndbesluten fattade utifrån ny lagstiftning

Nämnden för brottsskadeersättning har nu prövat nio ärenden enligt de nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla i juli 2022. Alla brottsoffren får i princip dubbelt så mycket i kränkningsersättning, jämfört med likvärdiga fall före lagändringen.

Den 1 juli 2022 infördes ny lagstiftning på skadeståndsområdet. Lagändringarna innebär påtagliga höjningar av ersättningsnivåerna för kränkning, i syfte att ge brottsoffren en stärkt upprättelse. De nya nivåerna innebär i princip en fördubbling av ersättningen jämfört med tidigare.

Nu har Nämnden för brottsskadeersättning prövat de första riktiga fallen enligt den nya lagstiftningen. I alla ärenden får brottsoffren minst dubbelt så mycket i kränkningsersättning, jämfört med likvärdiga brott före lagändringen. I samtliga nio fall som nämnden har prövat får brottsoffren mellan 10 000 och 40 000 kronor i ersättning. Brottsskadechef Magnus Öhrn välkomnar att nivåerna höjs.

– Ersättningsnivåerna för många brott har i princip stått stilla under de senaste tjugo åren. I och med den nya lagstiftningen kommer de som drabbas att kunna få betydligt högre kränkningsersättning än tidigare, säger han.

Höjda belopp för misshandel och personrån

De ärenden som nämnden har beslutat om handlar om brott som anses vara mindre allvarliga, men som drabbar många. Ett ärende handlar om en man som blev utsatt för misshandel av flera okända gärningspersoner. Förutom att han blev slagen i huvudet blev han sparkad på överkroppen när han låg ned. Brottsoffermyndigheten lämnar ersättning för kränkning med 40 000 kronor. Förutom våldets art har myndigheten tagit hänsyn till att det varit fråga om ett angrepp från flera personer.

I ett annat fall rånades en ung man och hans vänner av åtta okända personer. Två av dem tog fram varsin kniv och tvingade av offren deras värdesaker. Brottsoffermyndigheten ger mannen 30 000 kronor i kränkningsersättning. I bedömningen tog nämnden hänsyn till att knivar användes vid rånet, och att mannen och hans vänner befann sig i numerärt underläge.

Dubbelt så hög ersättning för olaga hot 

Ett tredje fall handlar om olaga hot. En kvinna hotades på sin arbetsplats av en aggressiv man. Mannen krossade bland annat ett fönster med en sten och sa att han skulle komma tillbaka och döda henne. Tingsrätten dömde mannen för brottet och till att betala 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Domstolen var, på grund av kvinnans yrkande, förhindrad att döma ut ett högre belopp. Brottsoffermyndigheten finner att kvinnan har rätt till högre kränkningsersättning enligt den nya lagstiftningen, och ger kvinnan 10 000 kronor.

Förutom dessa tre ärenden har nämnden fattat beslut i ytterligare sex som behandlar misshandel, personrån, olaga hot och våld i nära relation.

Vägledning som riktmärke

I avvaktan på riktiga avgöranden har Brottsoffermyndigheten sedan tidigare tagit fram ett vägledande underlag för vilka beloppsnivåer som bör gälla enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2022. I vägledningen har nämnden utgått från drygt femtio tidigare brottsskadeärenden i myndighetens referatsamling och satt nya beloppsnivåer utifrån den nya lagstiftningen.

Mer information: