Bild på polisens avspärrningsband
Bilden är en arkivbild från en annan händelse.

Ett år efter explosionen i Göteborg – fler kan söka brottsskadeersättning

Den 28 september är det ett år sedan explosionen i Annedal i Göteborg. De som drabbades av dådet kan ansöka om statlig brottsskadeersättning. Hittills har Brottsoffermyndigheten fått in 28 ansökningar i samband med händelsen.

– De brottsoffer som utsattes för dådet och inte har en försäkring som ger full ersättning kan ha rätt till ersättning från staten. Som brottsoffer är det viktigt att känna samhällets stöd och att brottet tas på allvar. En ersättning i pengar kan ge utsatta en viss upprättelse och hjälp att gå vidare, säger Magnus Öhrn, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten.

Det var på morgonen den 28 september 2021 som en kraftig explosion inträffade i ett flerfamiljshus i stadsdelen Annedal i Göteborg. Flera boende i huset skadades och en person dog senare på sjukhus. Efter explosionen började huset brinna och omkring 140 lägenheter fick utrymmas.

En kort tid efter explosionen häktades en man i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grov allmänfarlig ödeläggelse. Några dagar senare hittades den misstänkte död. Eftersom ingen annan kunde knytas till brottet avslutade åklagaren förundersökningen den 8 april i år. 

Få har ansökt om brottsskadeersättning

För en brottsutsatt person är det möjligt att få brottsskadeersättning när en gärningsperson inte kan betala skadestånd och när den drabbades försäkring inte ger full ersättning. Brottsoffermyndigheten har hittills fått in 28 ansökningar om brottsskadeersättning efter explosionen i Annedal. Enligt Bo Eriksson, jurist vid Brottsoffermyndigheten, kan fler ha rätt till brottsskadeersättning.

 – Vi vill uppmana de som drabbades av explosionen eller de efterföljande bränderna att sända in en ansökan till Brottsoffermyndigheten så att vi kan pröva om de har rätt till brottsskadeersättning, säger han. 

Går att ansöka för både vuxna och barn

För vuxna brottsutsatta är det möjligt att ansöka om brottsskadeersättning inom tre år från det att den rättsliga processen avslutades. I det här fallet handlar det om när förundersökningen lades ner. Det innebär att vuxna som utsattes kan ansöka om brottsskadeersättning fram till den 8 april 2025.

Barn under 18 år får inte själva ansöka om brottsskadeersättning. Istället är det vårdnadshavaren, eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna, som ska ansöka för barnets räkning. De som var under 18 år vid tillfället för händelsen kan däremot själva ansöka om brottsskadeersättning fram till att de fyller 21 år.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 88
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se

Bo Eriksson, jurist på brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 14
E-post: bo.eriksson@brottsoffermyndigheten.se

Gunnar Björklund, jurist på brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 66
E-post: gunnar.bjorklund@brottsoffermyndigheten.se

Så fungerar brottsskadeersättning

Brottsskadeersättning är en ersättning som brottsoffer kan få av staten om de inte har kunnat få ersättning fullt ut för sina skador genom skadestånd eller försäkringsersättning. Skadestånd som har betalats eller ersättning via försäkringar ska avräknas från bestämd brottsskadeersättning.

Brottsoffer kan framförallt få brottsskadeersättning för fysiska eller psykiska personskador men också för den kränkning som brottet innebär. För att få kränkningsersättning måste brottet ha inneburit en allvarlig kränkning av person, frihet eller frid. Den som utsatts för brott kan beviljas kränkningsersättning utan att ha fått en personskada.

Har du blivit utsatt för brott – skicka in en ansökan om brottsskadeersättning!

Mer information: