En man och en kvinna samtalar.

Vad kan jag få ersättning för?

Här finns information om vad du kan få brottsskadeersättning för.

Personskada

Du kan i första hand få brottsskadeersättning för personskador. En personskada kan vara fysisk eller psykisk.

Du kan till exempel för brottsskadeersättning för:

  • kostnader för sjukvård och samtalsterapi
  • inkomstförlust
  • fysiskt och psykiskt lidande som går över (sveda och värk)
  • bestående skador (ärr och invaliditet).

Kränkning

Vid vissa typer av brott har brottsoffer rätt till brottsskadeersättning för den kränkning som brottet innebär. För att du ska kunna få brottsskadeersättning för kränkning måste det enligt lagen vara fråga om en allvarlig kränkning av din person, frihet eller frid. Du kan också få ersättning för grovt förtal.

Exempel på brott som ger rätt till brottsskadeersättning för kränkning är misshandel, rån, olaga hot, hemfridsbrott och överträdelse av kontaktförbud. Det går också att få brottsskadeersättning för kvinnofridsbrott och de allra flesta fall av sexuella övergrepp.

Sakskada och ren förmögenhetsskada

Du kan också få brottsskadeersättning om kläder och glasögon som du hade på dig vid brottstillfället blivit skadade. Däremot kan du inte få brottsskadeersättning för förlorade eller förstörda pengar, smycken, klocka, mobiltelefon eller plånbok.

Enligt lagen är det mycket svårt att få brottsskadeersättning för sakskador eller så kallade rena förmögenhetsskador. Med sakskada menas skada på föremål, till exempel genom skadegörelse, eller om du blivit av med föremål genom stöld. En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada, till exempel att någon utsatts för bedrägeri. 

Du kan ha rätt till brottsskadeersättning om gärningspersonen vid tiden för brottet var intagen, på rymmen eller på permission från kriminalvårdsanstalt, från vissa statliga behandlingshem eller var häktad. I undantagsfall kan du få brottsskadeersättning för sak- och rena förmögenhetsskador även om det inte är en rymling som har orsakat skadan. Då krävs antingen att skadan inneburit att du har svårt att försörja dig och din familj eller att det finns omständigheter som gör att brottsskadeersättning framstår som särskilt angelägen. Det kan till exempel vara när en äldre person i en ekonomiskt utsatt situation luras att släppa in besökare i sin bostad och blir bestulen på besparingar.