Bild på betonglejon på Drottninggatan efter terrorattentatet. Bild: Alexandar Vujadinovic
Bild: Alexandar Vujadinovic

Drygt elva miljoner kronor i statlig ersättning efter terrorattentatet på Drottninggatan

Den 7 april 2022 har det gått fem år sedan terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Sedan tingsrättens dom har Brottsoffermyndigheten betalat ut totalt 11,3 miljoner kronor i brottsskadeersättning till över hundra personer.

Den man som genomförde terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm dömdes för bland annat terroristbrott och att betala omfattande skadestånd till mer än hundra målsägande. Då han saknar betalningsförmåga har de drabbade istället kunnat söka och få ersättning från försäkringsbolag och från staten. En stor andel av ersättningsbeloppen utgör ersättning för personskada, något som i huvudsak den stulna lastbilens trafikförsäkring har ersatt. Brottsoffermyndigheten har sammanlagt betalat ut 11,3 miljoner i statlig brottsskadeersättning för kränkning.

– Att utsättas för ett terroristbrott innebär en stor kränkning och som brottsoffer är det viktigt att känna samhällets stöd och att brottet tas på allvar. En ersättning i pengar kan ge utsatta upprättelse och hjälp att gå vidare. Brottsoffermyndigheten har därför under årens lopp arbetat hårt för att nå ut till alla som drabbats av terrorattentatet och uppmanat dem att söka brottsskadeersättning, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Närmare 190 ansökningar om brottsskadeersättning

Efter terrorattentatet har Brottsoffermyndigheten fått in nästan 190 ansökningar om brottsskadeersättning, varav drygt 70 är från sökanden som inte finns med i tingsrättens dom. Av de som sökt har 112 beviljats ersättning och de enskilda ersättningsbeloppen har följt tingsrättens bedömning.  

Enligt Ingela Ackemo, beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten, beror de flesta avslag på att sökanden bedömts vara vittne till terrorattentatet och därmed inte varit utsatt för något brott. Några avslag beror på att de som sökt redan fått full kompensation från försäkringsbolag.

– Som brottsutsatt är det alltid bra att höra av sig till Brottsoffermyndigheten, eftersom du kan ha rätt till mer pengar även om du har fått försäkringsersättning. Det kan också vara möjligt att få brottsskadeersättning trots att du inte omfattas av en dom. I det här fallet hade exempelvis två personer som inte fanns upptagna som målsägande i domen rätt till 125 000 kronor vardera i kränkningsersättning.

Barn kan fortfarande ansöka om brottskadeersättning

Det är möjligt att ansöka om brottsskadeersättning inom tre år från det att en rättslig process avslutats, det vill säga från att den aktuella domen inte längre kan överklagas. Efter terrorattentatet var det möjligt för vuxna att ansöka om brottsskadeersättning fram till den 28 juni 2021. De som var barn vid tillfället för händelsen kan däremot ansöka om brottsskadeersättning ända fram till 21 års ålder.

Förutom att betala ut brottsskadeersättning har Brottsoffermyndigheten även i uppdrag att kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner.

– Det kan betyda mycket för enskilda brottsoffers upprättelse, att dömda gärningspersoner får betala för sina brott. I det aktuella fallet är Brottsoffermyndighetens skadeståndsanspråk mot gärningsmannen på samma belopp som betalats ut till brottsoffren, säger Anna Sundén Larsson, beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten.

För mer information, kontakta:

Anders Alenskär, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
E-post: anders.alenskar@brottsoffermyndigheten.se

Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattentatet på Drottninggatan
Telefon: 090-70 82 70
E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se

Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattentatet på Drottninggatan
Telefon: 090-70 82 30
E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se

Bild: Alexandar Vujadinovic

Så fungerar brottsskadeersättning

Brottsskadeersättning är en ersättning som brottsoffer kan få av staten om de inte har kunnat få ersättning fullt ut för sina skador genom skadestånd eller försäkringsersättning. Om du som brottsoffer fått ta del av utdömt skadestånd eller ersättning via försäkringar ska detta avräknas från bestämd brottsskadeersättning.

Efter terrorattentatet har Brottsoffermyndigheten betalat ut ersättning för kränkning. För att få kränkningsersättning måste brottet ha inneburit en allvarlig kränkning av person, frihet, frid eller ära. Som utsatt kan du beviljas kränkningsersättning utan att ha fått en personskada. Uppkommen personskada till följd av terrorattentatet, har i det här fallet ersatts av försäkringsbolag.

Har du blivit utsatt för ett brott – skicka in en ansökan om brottsskadeersättning!