Beslut om bidrag från Brottsofferfonden publiceras den 20 december 2023

Den 20 december kommer Brottsoffermyndigheten att publicera beslut om vilka projekt som har fått bidrag från Brottsofferfonden. Besluten kommer att publiceras som en nyhet på startsidan och de kommer även att kommuniceras via myndighetens nyhetsbrev och sociala medier.