Nyheter

 • Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm

  2018-02-21 Nu har rättegången om attentatet på Drottninggatan i Stockholm inletts. Om du blev utsatt för brott och har ersättningsanspråk på grund av skador är det bra att kontakta polisen om du inte har gjort det tidigare. Du kan också kontakta lastbilens och ditt eget försäkringsbolag. Men vänta med att ansöka om brottsskadeersättning tills rättegången är avslutad och domen inte längre går att överklaga.

 • Internationella Brottsofferdagen 2018

  2018-02-21 Den 22 februari högtidlighåller Brottsoffermyndigheten den Internationella Brottsofferdagen 2018 tillsammans med flertalet ideella organisationer. Föreläsningarna i aulan sänds på Kunskapskanalen och UR Play under våren.

 • Så tycker förskolepersonalen om Liten och trygg

  2018-02-13 Brottsoffermyndigheten har utvärderat Liten och trygg som är en handledning för förskolepersonal om brott, känslor och rättigheter. Över 95 procent av de svarande anser att handledningen gjort det enklare för dem att samtala med barnen om känslor och rättigheter.

 • Boken Liten delas ut på internationell konferens

  2018-02-12 En engelsk version av barnboken Liten kommer att delas ut på en internationell högnivåkonferens om våld mot barn. Brottsoffermyndigheten har tagit fram boken i samarbete med bokförlaget Bonnier Carlsen och författaren och illustratören Stina Wirsén.

 • Nya möjligheter till ersättning för brott på nätet

  2018-02-07 Sedan den 1 januari 2018 är det olagligt att sprida integritetskänsligt material, till exempel nakenbilder, läkarintyg om allvarliga sjukdomar eller filmer på någon som blir misshandlad. Det är också enklare att få brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för ett sådant brott - även om brottet begicks före den 1 januari.

 • Projekt nådde äldre som utsatts för brott

  2018-01-29 Brottsofferjouren Uppsala län sökte medel från Brottsofferfonden för att arbeta med brott mot äldre som tema. – Många äldre som blir utsatta för brott har svårt att be om hjälp. De måste veta att vi finns och vi måste ha kunskap för att möta dem, säger projektledaren Jessica Mattsson.

Senast uppdaterad:2012-03-01