Nyheter

 • Förskolor i Dalarna känner sig säkrare att anmäla

  2021-04-15 Mora och Orsa kommun har utbildat förskolepersonal med hjälp av Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Nu har projektet utvärderats med hjälp av medel från Brottsförebyggande rådet. Resultaten visar bland annat att personalen känner större säkerhet att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

 • Många brottsoffer vill kommunicera digitalt

  2021-04-15 Brottsoffer som ansöker om brottsskadeersättning kan numera kommunicera digitalt med Brottsoffermyndigheten. Det digitala alternativet används av över hälften av de som ansöker om ersättning, konstaterar myndigheten i ett nyligen redovisat regeringsuppdrag om bättre digitalt bemötande av brottsoffer.

 • Tre nya regeringsuppdrag

  2021-04-13 Brottsoffermyndigheten ska genomföra tre nya regeringsuppdrag. I ett uppdrag ska myndigheten ta fram en ersättningsguide till brottsoffer. Ett annat handlar om hur myndigheten tillämpar barnkonventionen. Det tredje uppdraget är inriktat på att informera om den nya lagstiftningen mot hedersrelaterad brottslighet.

 • Brottsoffermyndigheten lanserar en ny digital referatsamling

  2021-03-08 Brottsoffermyndighetens senaste referatsamling kommer nu i digitalt format. En nyhet är att det går att söka bland referat och nya beslut. Dessutom är det möjligt att skriva ut enskilda referat och spara länkar.

 • Så har Google Analytics använts på Brottsoffermyndighetens webbplats

  2021-03-07 Brottsoffermyndigheten har använt analysverktyget Google Analytics för att samla in och sammanställa statistik. Nu har kopplingen till Google Analytics tagits bort på brottsoffermyndigheten.se.

Senast uppdaterad:2012-03-01