Nyheter

 • Viktimologisk forskarkonferens 2020 ställs in

  2020-09-15 Årets viktimologiska forskarkonferens som skulle anordnas den 5 november i Stockholm flyttas till 2021.

 • Årlig konferens i Västernorrland stärker samarbetet

  2020-08-19 Sedan 20 år tillbaka är Brottsofferjouren Västernorrland med och arrangerar en samverkanskonferens i Sundsvall. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om brottsofferfrågor och att stärka samarbetet mellan aktörer som stödjer brottsutsatta personer. Vanligtvis deltar runt 250 personer på konferensen.

 • Varning för bedrägerier

  2020-07-22 Brottsoffermyndigheten varnar för bedragare som påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för bedrägerier som den uppringda har utsatts för. De kan dessutom ringa från ett telefonnummer som ser ut att vara registrerat på Brottsoffermyndigheten i Umeå.

 • Webbplats om hot och hat översatt till engelska

  2020-07-20 Brottsoffermyndigheten har översatt webbplatsen Tystna inte till engelska. På webbplatsen finns information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers.

 • Brottsoffermyndigheten ska förbereda insats om näthat

  2020-06-29 Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en informationsinsats om näthat. Myndigheten ska analysera vilka behov som finns och hur en insats kan utformas för att nå ut brett till allmänheten.

 • Nästan 13 miljoner till projekt om brottsofferfrågor

  2020-06-24 Brottsofferfonden delar i höst ut nästan 13 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Flera projekt handlar om att organisationer vill nå ut med information till brottsoffer. Det är viktigt inte minst eftersom många riskerar att utsättas för våld på grund av den isolering som följt med det nya coronaviruset, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

 • Få din post digitalt

  2020-06-17 Du kan få post om din ansökan om brottsskadeersättning till en digital brevlåda. Det är ett snabbt, säkert och miljövänligt sätt att ta emot post på.

 • Bättre organisering kan hjälpa brottsutsatta ungdomar

  2020-06-16 Det finns olika stödinsatser för brottsutsatta ungdomar. Svårigheten är att de själva måste veta vem de ska vända sig till och när. Därför behövs en koordinerande funktion i samhället som kan lotsa dem rätt. Det visar Sara Thunberg, socionom vid Örebro universitet, i sin avhandling.

 • Beslut om bidrag från Brottsofferfonden publiceras den 24 juni 2020

  2020-06-15

 • Slopat grundavdrag för brottsskadeersättning från 1 juli 2020

  2020-06-14 Från den 1 juli i år slipper alla brottsoffer som får brottsskadeersättning det grundavdrag som i dag görs från ersättningen. Det blir möjligt tack vare en lagändring. – Det här innebär att brottsoffer som söker brottsskadeersättning fortsättningsvis kan få 1 500 kronor mer utbetalt än tidigare, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

 • Höjd ersättning vid oaktsam våldtäkt

  2020-04-01 En man utsatte en kvinna för oaktsam våldtäkt i september 2018. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 55 000 kronor. Brottsoffermyndigheten har beslutat om högre brottsskadeersättning än så i enlighet med ny praxis från Högsta domstolen.

 • Så kan övergrepp upptäckas bland äldre

  2020-04-01 Ett formulär med tio frågor kan hjälpa sjukvården att upptäcka och följa upp utsatthet för övergrepp bland äldre. En första studie har visat att formuläret fungerar bra – utsatthet upptäcks oavsett om det hänt nyligen eller för över 70 år sedan.

 • Rekord i inbetalningar från gärningspersoner

  2020-03-31 Förra året krävde Brottsoffermyndigheten tillbaka 37 miljoner kronor från gärningspersoner som har en skuld till myndigheten. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin.

 • Brottsoffermyndigheten expert i två utredningar

  2020-03-31 Brottsoffermyndigheten medverkar som expert och sakkunnig i två statliga utredningar som ska presentera förslag under 2021.

 • Tre uppsatsvinnare får pris

  2020-03-25 Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp, hur domstolar tillämpar ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott och hur förundersökningsbegränsning förhåller sig till Europakonventionens regelverk.

 • Se filmade föreläsningar från Internationella Brottsofferdagen 2020

  2020-03-16 Den 21 februari högtidlighölls Internationella Brottsofferdagen 2020 på Norra Latin i Stockholm. Brottsoffermyndigheten arrangerade dagen tillsammans med nio ideella organisationer och årets tema var barn och ungas rättigheter. Nu finns de filmade föreläsningarna publicerade på UR Play.

 • Information om besök till Brottsoffermyndigheten

  2020-03-11 Brottsoffermyndigheten kan med hänsyn till situationen kring utbrottet av coronaviruset för närvarande inte ta emot oplanerade personliga besök.

 • Fortsatt uppdrag om stöd till personer som utsätts för hot och hat

  2020-03-06 Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida information om webbplatsen Tystna inte till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet.

 • Uppfyller Sverige EU:s brottsofferdirektiv?

  2020-01-21 Ett projekt lett av Victim Support Europe, där Brottsoffermyndigheten ingått i styrgruppen, har undersökt hur väl medlemsländerna uppfyller EU:s brottsofferdirektiv. Arbetet har resulterat i 26 nationella rapporter – varav en handlar om Sverige – samt en rapport som sammanfattar situationen i EU.

 • Nya åtgärder för brottsoffer

  2020-01-20 Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott. Dessutom föreslår regeringen att grundavdraget för brottsskadeersättning ska slopas från den 1 juli 2020.

 • Tre nya regeringsuppdrag

  2020-01-20 Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om information till offer för terrorism, kunskapsstöd till aktörer som kommer i kontakt med barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende samt digital kommunikation med brottsoffer.

Senast uppdaterad:2012-03-01