Nyheter

 • Sök medel från Brottsofferfonden hösten 2017

  2017-08-18 Den 1 oktober 2017 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum söker nya medarbetare

  2017-07-17 Brottsoffermyndigheten söker en jurist och en kommunikatör till kunskapscentrum.

 • Uppdrag till Brottsoffermyndigheten om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat

  2017-07-13 Regeringen har i dag beslutat om en handlingsplan för att stärka arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer. Inom ramen för handlingsplanen får Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial.

 • Så får ni ut ert projektbidrag

  2017-06-22 Om ni har beviljats medel av Brottsofferfonden får ni ett kontrakt skickat till er. Den eller de som är behöriga företrädare för föreningen ska underteckna kontraktet och skicka in det. Därefter betalar Brottsoffermyndigheten ut projektbidraget.

 • Nya beslut om ersättning efter skolattack

  2017-06-20 Brottsoffermyndigheten ger sex personer mellan 10 000 och 20 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning efter skolattacken i Trollhättan. Fem personer blir utan ersättning. Brottsoffermyndigheten har bedömt att dessa fem personer inte har utsatts för brott, vilket är en förutsättning för brottsskadeersättning.

 • Får ersättning för kapad identitet på Tradera

  2017-06-20 Brottsoffermyndigheten har för första gången prövat rätten till brottsskadeersättning för olovlig identitetsanvändning sedan den nya lagen infördes den 1 juli 2016. En kvinna får ersättning för att en person utnyttjat hennes identitet på Tradera. En annan kvinna blir utan ersättning då händelsen inte anses ha varit en tillräckligt allvarlig kränkning.

 • Brottsskadeersättning för förstörda möbler efter mordbrand

  2017-06-19 En 52-årig man får 50 000 kronor i brottsskadeersättning för sakskada efter en grov mordbrand. Det är bara i undantagsfall som Brottsoffermyndigheten ger ersättning för sakskada. Men mannens ekonomiska situation och det faktum att han förlorat i princip hela sitt bohag i samband med brottet gör hans situation särskilt angelägen.

 • Uppdrag om webbutbildning för vittnesstöd

  2017-06-19 Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd.

 • Elever fick pris för kampanj om brott

  2017-06-07 Den 30 maj prisades de elever som utformat de vinnande bidragen i en tävling för att uppmärksamma Brottsoffermyndighetens webbplats ”Jag vill veta”. Bidragen har resulterat i en reklamkampanj som riktar sig till barn och ungdomar som utsätts för brott.

 • Vanligt att studenter utsätts för hatbrott

  2017-04-24 Var femte av nästan 3 000 studenter som besvarat en enkät på Malmö högskola har erfarenhet av hatbrott. Det visar ett forskningsprojekt finansierat av Brottsofferfonden. – Det som gör hatbrott särskilt allvarliga är spridningseffekten. Hatbrott skapar otrygghet och osäkerhet för alla som tillhör en utsatt grupp, säger Caroline Mellgren docent vid Malmö högskola.

 • Attentatet i Stockholm – information om ersättning, stöd och hjälp

  2017-04-10 Är du eller någon i din närhet drabbad av attentatet i Stockholm? Det finns stöd och hjälp att få. Det är också viktigt att du kontaktar polisen för att ha möjlighet till eventuell ersättning.

 • Högstadieelever gör kampanj om brott

  2017-03-30 Många barn som är med om brott vågar inte berätta om det och känner inte till sina rättigheter när de drabbas. Det vill Länsstyrelsen Stockholm, Operation Kvinnofrid och Brottsoffermyndigheten ändra på. Nu arrangeras en kommunikationstävling där högstadieelever i Stockholms län gör kampanjer för ungdomar.

 • Se föreläsningarna från Internationella Brottsofferdagen 2017

  2017-03-29 Den 22 februari arrangerade Brottsoffermyndigheten och sju ideella föreningar Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. UR Samtiden fanns på plats och filmade föreläsningarna. Nu går det att se föreläsningarna på Brottsoffermyndighetens webbplats.

 • Över 44 000 fick hjälp av vittnesstöd

  2017-03-10 Under 2016 fick över 44 000 personer hjälp av vittnesstöd i Sveriges domstolar. – Vittnesstöden bidrar till att skapa trygga förhörspersoner. Det ökar möjligheterna att utreda och genomföra rättssäkra prövningar av brott, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

 • Tips om ni ska söka medel från Brottsofferfonden

  2017-03-02 Har ni ett projekt som ni vill ha finansiering för? Då är det dags att börja planera. Maria Königsson, handläggare på Brottsofferfonden, ger tips om vad ni ska tänka på.

 • Över 400 personer deltog på Internationella Brottsofferdagen

  2017-02-24 Intresset var stort när Brottsoffermyndigheten uppmärksammade den Internationella Brottsofferdagen i Stockholm tillsammans med sju ideella organisationer den 22 februari. Över 400 personer deltog i arrangemanget. Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, inledde dagen med att tala om regeringens åtgärder för brottsutsatta.

 • 112 miljoner kronor till brottsoffer

  2017-02-15 Under 2016 har Brottsoffermyndigheten betalat ut drygt 112 miljoner kronor i brottsskadeersättning. Det är en ökning med 15 miljoner kronor jämfört med 2015. Ökningen beror framför allt på att fler ärenden har avgjorts under året.

 • Brottsoffer kan gå miste om skadestånd

  2017-02-15 Brottsoffer har i många fall rätt till både skadestånd från gärningspersonen och försäkringsersättning från sitt försäkringsbolag. – Tyvärr är det vanligt att brottsoffer inte får ut all den ersättning som de skulle kunna få, säger Anna Sundén Larsson, jurist på Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

 • Sök medel från Brottsofferfonden våren 2017

  2017-02-10 Den 1 april 2017 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

 • Stina Wirsén får tyskt bokpris för boken Liten

  2017-02-07 Stina Wirsén har tilldelats det prestigefulla Huckepack Bilderbuchpreis 2016 i Tyskland för barnboken Liten, som hon tagit fram i samarbete med Brottsoffermyndigheten. Priset delas ut årligen till en bilderbok med goda förutsättningar att ge tröst och känslomässigt stöd åt barn.

 • Stort intresse för Internationella Brottsofferdagen

  2017-01-25 Den 22 februari arrangerar Brottsoffermyndigheten Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm tillsammans med en rad ideella organisationer. Intresset har varit stort och arrangemanget är fullsatt.

 • Nya ledamöter i råd och nämnd

  2017-01-09 Från och med den 1 januari 2017 ingår tre nya ledamöter i Rådet för Brottsofferfonden och Nämnden för brottsskadeersättning.

Senast uppdaterad:2012-03-01