Nyheter

  • Film om att minnas och berätta om brott

    2019-03-05 Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? I en ny film från Brottsoffermyndigheten berättar Pär Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, om hur vi minns och berättar om brott.

  • Mer inbetalningar från gärningspersoner

    2019-03-05 Brottsoffermyndigheten har lyckats återkräva 35 miljoner kronor till staten från gärningspersoner under 2018. Det är en ökning med tre miljoner kronor jämfört med 2017. En bättre konjunktur i kombination med en genomgång av de skuldsattas avbetalningsplaner har troligen lett till det goda resultatet.

  • Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat

    2019-02-19 Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. En ny skrift lyfter nu fram fall, som har lett till fällande domar, för att få fler att polisanmäla.

Senast uppdaterad:2012-03-01