Nyheter

 • Brottsoffermyndigheten söker en chef till Brottsskadeenheten

  2018-05-23 Brottsoffermyndigheten söker en chef till Brottsskadeenheten. Enheten ansvarar för handläggningen av ärenden som rör brottsskadeersättning och består av närmare 20 medarbetare – brottsskadejurister, beredningsjurister och beredningsassistenter. Sista ansökningsdag är den 22 juni 2018.

 • Uppdaterade blanketter – beställ nya

  2018-05-22 Blanketterna har uppdaterats för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

 • Ersättning vid olovlig identitetsanvändning

  2018-05-14 Att kapa någons identitet är olagligt om det leder till ekonomisk skada eller olägenhet för den drabbade. Brottet kallas för olovlig identitetsanvändning och trädde i kraft den 1 juli 2016. Om du har blivit utsatt för ett sådant brott kan du ha rätt till brottsskadeersättning.

 • Se föreläsningarna från Internationella Brottsofferdagen 2018

  2018-04-06 Den 22 februari arrangerade Brottsoffermyndigheten och sju ideella föreningar Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. UR Samtiden fanns på plats och filmade föreläsningarna i aulan. Nu går det att se dem på UR Play.

 • Se bilderna från Internationella Brottsofferdagen

  2018-03-23 Den 22 februari 2018 uppmärksammades den Internationella Brottsofferdagen på Norra Latin i Stockholm. Drygt 400 personer var på plats för att ta del av aulaföreläsningar och seminarier inom brottsofferområdet.

 • Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm

  2018-02-21 Nu har rättegången om attentatet på Drottninggatan i Stockholm inletts. Om du blev utsatt för brott och har ersättningsanspråk på grund av skador är det bra att kontakta polisen om du inte har gjort det tidigare. Du kan också kontakta lastbilens och ditt eget försäkringsbolag. Men vänta med att ansöka om brottsskadeersättning tills rättegången är avslutad och domen inte längre går att överklaga.

 • Så tycker förskolepersonalen om Liten och trygg

  2018-02-13 Brottsoffermyndigheten har utvärderat Liten och trygg som är en handledning för förskolepersonal om brott, känslor och rättigheter. Över 95 procent av de svarande anser att handledningen gjort det enklare för dem att samtala med barnen om känslor och rättigheter.

 • Boken Liten delas ut på internationell konferens

  2018-02-12 En engelsk version av barnboken Liten kommer att delas ut på en internationell högnivåkonferens om våld mot barn. Brottsoffermyndigheten har tagit fram boken i samarbete med bokförlaget Bonnier Carlsen och författaren och illustratören Stina Wirsén.

 • Nya möjligheter till ersättning för brott på nätet

  2018-02-07 Sedan den 1 januari 2018 är det olagligt att sprida integritetskänsligt material, till exempel nakenbilder, läkarintyg om allvarliga sjukdomar eller filmer på någon som blir misshandlad. Det är också enklare att få brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för ett sådant brott - även om brottet begicks före den 1 januari.

 • Projekt nådde äldre som utsatts för brott

  2018-01-29 Brottsofferjouren Uppsala län sökte medel från Brottsofferfonden för att arbeta med brott mot äldre som tema. – Många äldre som blir utsatta för brott har svårt att be om hjälp. De måste veta att vi finns och vi måste ha kunskap för att möta dem, säger projektledaren Jessica Mattsson.

Senast uppdaterad:2012-03-01