Nyheter

  • Uppfyller Sverige EU:s brottsofferdirektiv?

    2020-01-21 Ett projekt lett av Victim Support Europe, där Brottsoffermyndigheten ingått i styrgruppen, har undersökt hur väl medlemsländerna uppfyller EU:s brottsofferdirektiv. Arbetet har resulterat i 26 nationella rapporter – varav en handlar om Sverige – samt en rapport som sammanfattar situationen i EU.

  • Nya åtgärder för brottsoffer

    2020-01-20 Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott. Dessutom föreslår regeringen att grundavdraget för brottsskadeersättning ska slopas från den 1 juli 2020.

  • Tre nya regeringsuppdrag

    2020-01-20 Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om information till offer för terrorism, kunskapsstöd till aktörer som kommer i kontakt med barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende samt digital kommunikation med brottsoffer.

Senast uppdaterad:2012-03-01