Sörjande människor som tänder ljus och kramas vid minnesplats för ett terrordåd

Stöd till offer för terrorism

Den 21 augusti uppmärksammas FN-dagen till minne av terrorismens offer. Behovet av stöd och information till de som drabbas av terroristbrott är ofta stort. Brottsoffermyndigheten är sedan 2021 nationell kontaktpunkt för offer för terrorism, och på myndighetens webbplats finns information på flera språk till både offer för terroristbrott och de som möter utsatta personer.

Offer för terrorism är en särskilt utsatt grupp av brottsoffer. Terroristbrott är riktade mot staten och samhället, och det kan vara svårt för offren att förstå varför just de drabbats. Behovet av stöd och information till offer för terrorism är därför stort.

De som utsätts i ett annat land möter ofta särskilda svårigheter. Inom EU ska medlemsländerna se till att offer för terrorism som är bosatta i en annan medlemsstat har tillgång till information om sina rättigheter, vilka tillgängliga stödtjänster som finns och möjligheterna att få ersättning i den medlemsstat där ett terroristbrott skett.

Sveriges kontaktpunkt för offer för terrorism

Sedan ett år tillbaka är Brottsoffermyndigheten en av EU:s nationella kontaktpunkter för offer för terrorism. Det innebär bland annat att myndigheten ska kunna förmedla information om stöd, skydd och ersättning för brottsoffer, och kommunicera med motsvarande kontaktpunkter inom EU så att drabbade i andra medlemsländer får tydlig och snabb information. Det pågår också ett arbete med att ta fram riktlinjer för hur kontaktpunkterna ska arbeta i händelse av ett terroristattentat.

Information på flera språk

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns information på flera språk till offer för terroristbrott, anhöriga och de som möter utsatta personer. Informationen rör bland annat reaktioner, ersättning, terroristbrott i annat land och de särskilda behov som offer för terrorism kan ha. Där finns också en checklista om vad drabbade bör känna till efter ett terroristattentat, liksom hänvisningar till andra källor för information.

Läs mer