Stöd till brottsoffer i utsatt område

Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn fick bidrag från Brottsofferfonden för att göra sig mer kända bland brottsdrabbade i ett av Stockholms utsatta områden. Under projektets gång valde de att arbeta på ett helt annat sätt än de först hade planerat.

– Vi insåg att det vanliga konceptet med ett stort öppet informationsmöte för att snabbt göra oss kända inte skulle fungera i området. I stället valde vi att långsamt arbeta oss in i samhället för att med tiden bli mer synliga, säger Carin Flemström, ordförande i Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn.

Fondbidrag för att öka närvaron

Våren 2021 beviljades Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn ett projektbidrag från Brottsofferfonden för projektet ”Våga vittna, våga anmäla”. Tanken med projektet var att bidra till att skapa trygghet i områden med stor brottsutsatthet genom att jouren skulle ha en större lokal närvaro och bli mer tillgängliga. Fondbidraget skulle användas till förstudie, föreläsningar och informationsmaterial.

Omfattande tystnadskultur

Från början var satsningen planerad i Brandbergen – ett av Haninges två så kallade utsatta områden. Under projektets gång valde dock jouren att istället inleda en satsning i Jordbro, ett annat utsatt område i närheten där behovet av stöd och information uppfattades som stort.

– Vi fick in ärenden som pekade på en omfattande tystnadskultur och rädsla för kriminella grupperingar i Jordbro. Efter kontakter med bland annat en lokal förening, kommunens säkerhetssamordnare och Brottsofferjouren Sveriges samordnare för utsatta områden valde jouren att inleda satsningen där istället, även om ett visst arbete också har skett i Brandbergen, förklarar Carin Flemström.

Bild på Brottsofferjourens skylt utanför bibliotek

Lyhördhet och lokalt kontaktnät

I samråd med kommunen avråddes jouren från att exponera sig för mycket på grund av hotbilden i området. Istället för ett stort offentligt kick off-möte för alla intresserade, inleddes ett samarbete med Jordbro bibliotek. Där har jouren nu ett stående bord med informationsmaterial och tydlig skyltning. Genom ett samarbete med lokala fastighetsägare kunde jouren trycka och sätta upp affischer i tvättstugor och trappuppgångar i området. Jouren har också deltagit i språkcaféer och lokala föreningsmöten.

– Vi har lärt oss mycket i det här projektet. Det handlar om att vara lyhörd och anpassa insatserna till vad som behövs på olika platser. I utsatta områden tror jag att det är särskilt viktigt att bli en resurs för det lokala föreningslivet. Nu har vi ett bra kontaktnät i Jordbro och planerar att successivt utöka samarbetet med fler etablerade organisationer och verksamheter, avslutar Carin Flemström.