Porträttbild på Magnus Öhrn, Brottsoffermyndigheten.
Magnus Öhrn är ny chef på brottsskadeenheten. Foto: Johan Gunséus.

Ny brottsskadechef på Brottsoffermyndigheten

Magnus Öhrn är sedan den 10 januari i år ny chef för brottsskadeenheten vid Brottsoffermyndigheten. Han har tidigare arbetat i nästan tjugo år som åklagare, med särskilt fokus på brott i nära relationer, sexualbrott och barnpornografibrott.

– Jag har länge varit intresserad av brottsofferfrågor och att värna brottsoffers rättigheter i rättssystemet. Under mina år som åklagare valde jag därför aktivt att arbeta med och utreda ärenden med de mest utsatta brottsoffren, bland annat barn och unga. Jag hoppas att jag nu i min nya roll kan bidra till att ytterligare stärka alla brottsoffers ställning, säger Magnus Öhrn, som tillträdde posten som enhetschef för brottsskadeenheten den 10 januari. 

Brottsskadeenheten ansvarar framför allt för att handlägga och besluta om brottsskadeersättning. Varje år inkommer omkring 10 000 ansökningar, och cirka 100 miljoner kronor betalas ut till brottsoffer. Brottsskadeenheten ansvarar också för Brottsoffermyndighetens servicetelefon, dit alla som behöver kan höra av sig och få information om ersättning, och om vart brottsoffer kan vända sig för att få hjälp och stödinsatser.

Åklagare under lång tid

Även om Magnus Öhrn är ny som enhetschef, är han ett bekant ansikte på Brottsoffermyndigheten. Redan år 2000–­2003 arbetade han på myndigheten som beslutsfattare, och det var då intresset för brottsoffers situation och rättigheter väcktes. Efter det följde nära tjugo år som åklagare, då han nästan uteslutande utredde ärenden om brott i nära relationer, sexualbrott och barnpornografibrott. Hans mångåriga erfarenhet på området ledde också till att han blev utsedd som expert för Åklagarmyndighetens räkning i 2020 års sexualbrottsutredning (Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar, SOU 2021:43). I utredningen föreslås bland annat skärpta straffskalor för flertalet sexual­brott.

– Strängare straff visar att samhället ser allt allvarligare på vissa former av brottslighet. Även nivåerna på skadestånd och brottsskadeersättning har ett viktigt signalvärde, där en höjning kan bidra till större upprättelse för brottsoffren. Som brottsskadechef hoppas jag kunna verka för att ersättningsbeloppen höjs generellt och bidra till att Brottsoffermyndigheten når ut till ännu fler som utsatts för brott, säger Magnus Öhrn.