Idrottsledare utbildade i att hantera sexuella övergrepp

RF-SISU Västra Götaland har fått bidrag från Brottsofferfonden för att utbilda idrottsledare i att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp. Tanken med utbildningen är att hjälpa idrottsledare att känna sig trygga i hur de ska agera när barn eller unga berättar om sin utsatthet. Hittills har 75 idrottsledare från trettio föreningar deltagit vid projektets olika utbildningstillfällen.

– Vi märkte att allt fler föreningar efterfrågade en utbildning i just dessa frågor. Idrottsledarna hade också behov av att få träffas och dela med sig av sina erfarenheter. Vi sökte därför medel för att, med en webbsida som grund, genomföra grundutbildningar där kursdeltagarna kunde mötas, säger Thomas Gehöör, som arbetar som samordnare för idrottens utbildningar på RF-SISU i Västra Götaland.

Fondbidrag för att utbilda idrottsledare

RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation som utvecklar och stödjer idrotten. Hösten 2021 beviljades organisationen ett projektbidrag från Brottsofferfonden för projektet ”Förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp inom idrotten”.

Projektet skulle hjälpa idrottsledare att känna sig trygga i hur de kan hantera en situation där ett barn eller en ungdom öppnar upp och berättar om sin utsatthet. Brottsofferfondens bidrag skulle även användas till att marknadsföra utbildningarna till idrottsföreningar i distriktet.

Bild på webbplatsen motverkasexuellaovergrepp.se med idrottsprofiler

Stort intresse för ämnet

Under år 2022 bjöd RF-SISU Västra Götaland in till tre utbildningstillfällen, varav ett var digitalt. Utbildningarna utgick från webbplatsen motverkasexuellaovergrepp.se som organisationen tidigare tagit fram i samverkan med Göteborgs Stad. Varje utbildningstillfälle omfattade cirka tre–fyra timmar. Teman som avhandlades var bland annat vad sexuella övergrepp är, hur vanligt det är och hur en kan hjälpa barn som blivit utsatta.

Utbildningarna marknadsfördes på sociala medier och hölls av RF-SISU Västra Götalands personal. Idrottskonsulenter spred även tryckt informationsmaterial i form av exempelvis affischer. Dessa sattes upp i föreningslokaler och lokaler där föreningar rör sig. Totalt 75 idrottsledare från trettio föreningar utbildades. Under projekttiden fick även webbplatsen fler besökare. Nästan 200 personer registrerade sig på webbutbildningen.

Projektet lever vidare

RF-SISU Västra Götaland fortsätter att arbeta med att informera och utbilda om sexuella övergrepp. Det fondfinansierade projektet har till exempel lett till att organisationen, tillsammans med Göteborgs universitet och Tjejjouren Väst, ansökt till Jämställdhetsmyndigheten om att ytterligare öka antalet utbildningar i distriktet framöver.

– Vi upplever att många aktiva inom föreningslivet uppskattar att det skapas ett forum där sexuella övergrepp kan diskuteras, eftersom det tycks vara svåra frågor att föra på tal i andra sammanhang. När väl ett samtal har kommit i gång finns det många som vill säga mycket, och det finns ett starkt engagemang för att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp. I stort sett alla föreningar blir berörda och vill arbeta vidare med frågorna, säger Thomas Gehöör.

En förening som valt att ta ett steg ytterligare efter utbildningen är Borås Fältrittklubb.

– Eftersom vi inte hade någon kunskap på området kändes det givet att delta i utbildningen. Nu har vi inrättat en särskild grupp dit föreningens medlemmar kan vända sig för att prata om dessa frågor. Gruppen kallas för Trygg förening, och består av medarbetare, styrelsemedlemmar och verksamhetschef, säger Sara Eriksson, ridhuschef på Borås Fältrittklubb.