Hundratusentals nåddes av bred informationssatsning

Genom en omfattande informationskampanj har Brottsofferjouren Sverige nått ut till en bred allmänhet med det nya europeiska numret för brottsofferstöd – 116 006. Brottsofferfonden finansierade satsningen med ett historiskt stort bidrag.

Sedan år 2020 nås Brottsofferjouren Sverige genom ett särskilt europeiskt nummer för brottsofferstöd – 116 006. Numret ingår i 116-serien som EU-kommissionen reserverat för tjänster av samhälleligt värde, och via journumret kan brottutsatta, vittnen och anhöriga få stöd oavsett var i världsdelen de befinner sig. För att marknadsföra det nya numret och nå ut till så många som möjligt, genomförde Brottsofferjouren Sverige en stor informationsinsats under andra halvan av år 2021.

Den omfattande kampanjen, som sågs och hördes av hundratusentals personer, finansierades helt av Brottsofferfonden. Bidraget på en miljon kronor är ett av de största i fondens historia.

– Vi anser att det är oerhört viktigt att brottsoffer, vittnen och deras anhöriga får information om att det finns ett nytt stödnummer som kan nås inom hela Europa. Genom fondens stora bidrag till informationssatsningen gavs goda förutsättningar för att nå ut med det nya numret nationellt. Vi hoppas att satsningen ska bidra till att fler får stöd av brottsofferjourer, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Bild på informationssatsning

Filmer, radioslingor och bildannonser

Kampanjens budskap ”Ring 116 006 om du är brottutsatt, anhörig eller vittne, så får du hjälp” spreds bland annat i form av korta filmer på Youtube, Facebook och Instagram. Filmerna på sociala medier utgår från olika brottstyper, som våld i nära relation, barn som bevittnar våld, bedrägerier, rån och näthat, och om upplevelsen att bevittna allvarliga brott. En variant visades också nära 300 000 gånger på biografer.

En annan del av kampanjen bestod av en radioslinga på 15 sekunder som spelades drygt 800 000 gånger i ett flertal radiokanaler och podcaster, och genom kampanjannonser i Stockholms kollektivtrafik beräknas nästan 600 000 unika kontakter ha nåtts.

Nya numret nådde ut

Förutom att nå fram till en stor mängd människor ledde informationskampanjen till att fler ringde det nya numret under projektperioden. Dessutom tog en betydligt större andel nya stödsökande kontakt den vägen.

Brottsofferjouren Sverige hoppas på att trenden håller i sig och att kampanjen ger effekt även på längre sikt, så att antalet samtal fortsätter att öka. Tanken är också att fortsätta använda det framtagna materialet, både lokalt och nationellt.