Barn som plockar maskrosor
Bild: Pexels

Fortfarande möjligt för barn att söka statlig bevittnandeersättning

Sedan den 1 juli 2021 är det straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i nära relation. Det särskilda barnfridsbrottet innebär att barn numera har målsägandestatus och kan ha rätt till brottsskadeersättning, precis som andra brottsoffer. Men möjligheten till brottsskadeersättning finns även för barn som bevittnat brott mot närstående före lagändringen trädde i kraft.

Barnfridsbrottet trädde i kraft den 1 juli 2021, vilket innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation. Eftersom barnen har målsägandestatus i dag kan de, på samma sätt som andra brottsoffer, kräva gärningspersonen på skadestånd. I de fall gärningspersonen inte kan betala skadeståndet och det inte finns någon försäkring som täcker skadan, finns möjlighet till brottsskadeersättning.

Särskild bevittnandeersättning gäller än

Även barn som bevittnat brott inom familjen före barnfridsbrottet började gälla kan ha rätt till brottsskadeersättning. Den så kallade bevittnandeersättningen, som trädde i kraft redan 2006 och som dessutom gäller retroaktivt, är fortfarande aktuell för brott som bevittnats före den 1 juli 2021.

Barn kan därför ha rätt till brottsskadeersättning trots att rätt till skadestånd från gärningspersonen inte föreligger. Rättigheten gäller för barn som bevittnat ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person.

Barn som utsatts för eller bevittnat brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till sin 21-årsdag.

För mer information: