Ett barn intervjuas av en kvinna.

Barn som bevittnat brott mot närstående

Den 1 juli 2021 infördes ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation. I de fall gärningspersonen inte kan betala skadeståndet och barnet inte kan få ut ersättning via försäkring kan de, på samma sätt som andra brottsoffer, ha rätt till statlig brottsskadeersättning.

Barn som bevittnat brott mot närstående före den 1 juli 2021 har även fortsättningsvis möjlighet att söka den särskilda brottsskadeersättningen som det finns mer information om nedan.